Kommunaldirektør

Henning Haahr

Om Henning Haahr

  • Kommunaldirektør i Odder Kommune i perioden 2015-
  • Født: 29. december 1965
Forgænger
Konst. kommunaldirektør Morten Møller 2014-2015

Nabodirektører

Peter Sinding Poulsen Horsens Kommune, Mogens Wehrs Samsø Kommune, Lars Clement Skanderborg Kommune, Niels Højberg Aarhus Kommune

Skriv hvad du søger