Borgmester

Per B. Jeppesen

Om Per B. Jeppesen

  • Borgmester i Skive Kommune i perioden 2002-2007
  • Parti: Socialdemokratiet (S)
  • Valgt til kommunalbestyrelsen: 1982
  • Civilt erhverv: Forretningsfører
  • Født: 29. september 1960
Forgænger
Borgmester Søren Andersen K 1998-2002

Skriv hvad du søger