Borgmester

Kjeld Merstrand

Om Kjeld Merstrand

  • Borgmester i Karup Kommune i perioden 2002-2007
  • Parti: Socialdemokratiet (S)
  • Valgt til kommunalbestyrelsen: 1978
  • Civilt erhverv: Pensioneret kaptajn
  • Født: 22. maj 1939
Politisk CV
Forgænger
Borgmester Svend Jørgensen V 1998-2002

Skriv hvad du søger