Borgmester

Karsten Landro

Om Karsten Landro

Tidligere borgmester i nu nedlagte Marstal Kommune
Forgænger
Borgmester Jørgen Otto Jørgensen S 2006-2010

Skriv hvad du søger