Borgmester

Herluf Skjøtt

Om Herluf Skjøtt

  • Borgmester i Nørhald Kommune i perioden 1986-2002
  • Parti: Venstre (V)
  • Valgt til kommunalbestyrelsen: 1978
  • Civilt erhverv: Gårdejer
  • Født: 6. januar 1939
Forgænger
Borgmester Jens Kristian Kristensen V 1970-1986

Skriv hvad du søger