Borgmester

Hans Rex Christensen

Om Hans Rex Christensen

  • Borgmester i Skagen Kommune i perioden 2002-2007
  • Parti: Venstre (V)
  • Valgt til kommunalbestyrelsen: 2002
  • Civilt erhverv: Centerdirektør
  • Født: 8. januar 1944
Forgænger
Borgmester Kurt Kirkedal Jensen S 1994-2002

Skriv hvad du søger