Borgmester

A. P. Hansen

Om A. P. Hansen

  • Borgmester i Sønderborg Kommune i perioden 1998-2007
  • Parti: Venstre (V)
  • Valgt til kommunalbestyrelsen: 1998
  • Civilt erhverv: Fabrikant
  • Født: 23. august 1930
Forgænger
Borgmester Ingolf Winzor S 1988-1998

Skriv hvad du søger