Vi har råd til det hvis der er en betalingsvilje

tekst Jesper Hjort, cand. scient. pol., tidligere kommunaldirektør
29.11.2018 kl. 11.00

Professor Torben M. Andersen, tidligere ”overvismand” og formand for velfærdskommissionen, har begået en fin lille bog om velfærdssamfundet og ikke mindst dets fremtid. I betragtning af, at de universelle velfærdssamfund i Norden markerer sig stadig stærkere som en international succes, kan bogens titel: ”Har velfærdssamfundet en fremtid?” synes lidt dramatisk.

Men den kyndige og nøgterne gennemgang af velfærdssamfundets økonomi og afhængighed af omverdenen viser, at svaret ikke er en selvfølge. Når økonomien vokser og vi bliver rigere, så vokser udgifterne til overførsler og serviceydelser også ganske automatisk, hvis vi skal fastholde vores relativt høje grad af lighed.

Og borgernes forventninger øges. Samtidig er der ingen nemme genveje i form af skattestigninger, brugerbetaling eller lignende. Det betyder at prioriteringsdiskussionerne vil blive endnu skarpere i fremtiden, og fokus vil i endnu større omfang rette sig mod produktivitet og effektivitet i den offentlige sektor.  

Hertil kommer en række centrale udfordringer: den aldrende befolkning, globalisering og teknologi, migration og individualisering – forhold der både øger udgiftspresset og kan true tilslutningen til vores universelle fællesskabsmodel.

Den nordiske models særkende og paradoks er, at vi på samme tid har en stor, velfungerende og lighedsskabende offentlig sektor og en liberal privat sektor, der giver store frihedsgrader og fine muligheder for at drive privat virksomhed. F.eks kan nævnes at Danmark pt. indtager en tredjeplads på Verdensbankens rangordning af lande efter hvor gode muligheder, der er for at drive privat virksomhed.

Vi er kommet så langt bl.a. i kraft af en udpræget evne til at tilpasse os ændringer i de økonomiske forhold. Vi kender evnen på arbejdsmarkedet som flexicurity og i det politiske liv som reformer og tilpasninger.

Så Torben Andersens konklusion er, at velfærdssamfundet er robust og levedygtigt, men som med så meget andet er det fast arbejde at sikre en løbende tilpasning til ændrede vilkår.”Vi har råd til det, hvis der er en betalingsvilje” 

Bogen giver et meget fint indblik i de nationaløkonomiske sammenhænge. Den er velskrevet i et enkelt og ligefremt sprog og dermed velegnet til dem, der gerne vil blive klogere på sammenhængene og have overblik uden nødvendigvis at komme ud i alle krogene.

Torben M. Andersen: Har velfærdssamfundet en fremtid? Velfærdens økonomi og dilemmaer. Til tiden. Gyldendal, 136 sider.

Emneord
Boganmeldelser

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Vi har råd til det hvis der er en betalingsvilje Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger