Kommunerne og statsstøttereglerne – en praktisk guide

tekst Nedim Karahodzic, jurist
01.11.2018 kl. 10.26

Statsstøtte har været et varmt emne for jurister i landets kommuner i de seneste år. Årsagen til dette skal formentlig findes i et øget fokus på styrkelse af det europæiske konkurrencemarked, som nu også i nogle tilfælde påvirker kommunerne i forbindelse med forskellige støtteforanstaltninger, som de yder.

Det kan være en svær opgave for en kommunal jurist at vurdere en hvorvidt en konkret tilskudsaftale udgør statsstøtte i henhold til Traktatens definition. For selvom der findes en forholdsvis stor mængde litteratur på statsstøtteområdet, er meget af litteraturen på engelsk og kan være tungt at arbejde sig igennem, blandt andet fordi den indeholder en detaljeringsgrad, der ofte ikke er nødvendig i de konkrete situationer. Problemstillingerne i litteraturen rammer heller ikke altid hovedet på sømmet i forhold til de udfordringer, som den kommunale jurist typisk oplever.

Dertil kommer, at statsstøttereglerne er baseret på Traktaten og forordninger, hvorfor de ikke er implementeret i dansk ret. Reglerne kan på den baggrund forekomme uoverskuelige, og mere formalistiske og processuelle end hvad den kommunale jurist oplever i forbindelse med national lovgivning. 

Der har således længe været et behov for en bog, der betragter statsstøtte fra et kommunalt perspektiv. Den bog er udkommet og er netop hvad den giver udtryk for at være: en praktisk guide og et værktøj for den enkelte jurist, der bidrager til en øget forståelse af de komplicerede regler, som bogen beskriver på struktureret vis og i et letforståeligt sprog. Bogen kan anvendes som et opslagsværk, som gør det nemmere for kommunale jurister at navigere i reglerne og rådgive om konkrete sager, hvor der er statsstøtteretlige problemstillinger, eller hvor der er risiko for at der opstå sådanne.

Jeg har selv anvendt bogen som et sådant værktøj, og det har vist sig at være effektivt, idet den har vist sig tidsbesparende i arbejdet med at fremfinde relevante svar i forordninger og meddelelser fra eksempelvis Kommissionen, og har gjort det nemmere at finde svaret i de relevante juridiske kilder. Bogen går ned i netop nogle af de områder, hvor kommunerne typisk skal være opmærksomme på statsstøttereglerne, herunder eksempelvis støtte til kultur, sport og erhvervsfremme, ligesom bogen gennemgår aktuel praksis på området i kommunalt regi.

En af bogens væsentlige konklusioner er, at der er gode muligheder for at kommunerne kan yde støtte uden forudgående godkendelse fra Kommissionen. I mange tilfælde kræver det dog, at Kommunen er opmærksom på de forudsætninger der gælder herfor, og overholdelse af formelle krav, herunder eventuelle notifikationsforpligtigelser. Bogen fremhæver flere af disse opmærksomhedspunkter og giver en god overordnet forståelse af de typiske juridiske problemstillinger. Bogen kan med fordel suppleres med den udbydende litteratur på området, såfremt det er nødvendigt i den konkrete sag.

Britt Vonger: Kommunerne og statsstøttereglerne – en praktiks guide. 311 sider. Karnov.

Emneord
Boganmeldelser

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Kommunerne og statsstøttereglerne – en praktisk guide Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger