Den kætterske socialdemokrat

tekst Per B. Christensen, formand for Akkrediteringsrådet
06.06.2018 kl. 17.07

Arne Hardis går grundigt til værks, når han tager et emne under behandling. Det gør han som journalist på Weekendavisen og det gør han som forfatter.

Denne gang har han skrevet et portræt af professor Jørgen Dich. Professoren, der døde i 1975,  er en af de mest interessante skikkelser i dansk velfærdshistorie. Som begejstret økonom og embedsmand i centraladministrationen under Steincke og Staunings store reformer sad han med, da de allerførste grundsten blev lagt til den bygning, der skulle blive velfærdsstaten. 

Efter krigen fortsatte han sit virke som professor på Aarhus Universitet og han var en kritisk stemme på randen af socialdemokratiet i debatten om sociale reformer og velfærdsstatens udvikling. Men han blander sig også i debatten om dansk tilslutning til Nato og EF, som han argumenterede imod og i debatten om dansk kulturpolitik og kunststøtte frem til vi får Kulturministeriet i 1961.

I Hardis grundige portræt følger vi Jørgen Dich fra han som ung kommunist roede med sine røde studiekammerater Otto Melchior og Ebbe Munch på de russiske floder hele vejen til Novgorod og til han skriver bogen ”Den herskende klasse” i 1973.

Ifølge Hardis er grundtanken i Jørgen Dichs kritik af udviklingen af velfærdsstaten, at man skal være varsom med at gøre ydelserne universelle, for at tækkes dem Dich kalder ”grænsevælgere”, således at indsatsen bliver for bredspektret, at den offentlige sektor bliver for stor og med den konsekvens, at man ikke for alvor, når dem der virkelig har behov for hjælp.

Som ung mand købte jeg Jørgen Dichs debatbog på bogudsalg et par år efter den var udkommet. Hardis skriver da også i bogen, at interessen om bogen hurtigt ophørte, bl.a. fordi Glistrup-bevægelsen med et andet udgangspunkt samtidig fyldte den politiske scene.

Hardis konstaterer, at Dich og hans kritik aldrig bliver anerkendt og forstået i sin samtid af parti, socialdemokratiet. Hverken af Kampmann, Krag, Anker Jørgensen eller en meget ung Svend Auken. 

Det er godt, at Hardis har støvet ”den herskende klasse” af. Han leverer en tankevækkende analyse og et flot portræt af hovedpersonen, ligesom han reflekterer over de forskere, der på den ene eller anden måde senere har arbejdet med Dichs iagttagelser.

Bogen bør være pligtlæsning for politikere og centrale bureaukrater i kommunerne, der netop i disse år arbejder med, hvordan man kan forny og forenkle velfærdsstaten.

Arne Hardis: "Den kætterske socialdemokrat – Jørgen Dich og den herskende klasse", 272 sider, Gyldendal.

Emneord
Boganmeldelser

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Den kætterske socialdemokrat Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger