En gave til socialområdet

tekst Per B. Christensen, formand for Akkrediteringsrådet og medlem af Kommissionen for 2. generationsreformer
23.02.2021 kl. 08.00

Dorte Bukdahl har skrevet en ny spændende bog om det komplicerede socialområde. Hun har også forudsætningerne for det som mangeårig leder på socialområdet.

Hendes pointe er, at socialområdet er et meget vanskeligt område at agere på og at de nye redskaber og nye faglige metoder, der tages i brug alt for ofte ledsages af et håb om, at man nu har knækket koden på væsentlige samfundsproblemer. Men når de skal implementeres, melder kompleksiteten sig. Det ender alt for ofte med, at fagpersoner og politikere ikke ser de markante resultater, som man havde håbet, hvilket ofte fører til ærgrelse og desillusion. Det kan jeg skrive under på som direktør for børneområdet i 20 år!

Forfatteren skaber en god ramme for bogen med et godt forord og en god indledning, der præsenterer baggrund og problemstillinger og som giver nogle klare anbefalinger til, hvordan bogen med fordel kan læses. Så er man godt i gang.

Bukdahl argumenterer, i lighed med flere andre, for at skrue ned for styringen og give frihedsgrader til lokal nytænkning og en pragmatisk tilpasning af metoder. Med afsæt i bl.a. Rockwool Fondens aktiviteter og forskning argumenterer hun også for et andet syn på og en mere radikal involvering af borgerne. Hun argumenterer også for, at socialområdet i lighed med sundhedsområdet arbejder meget mere evidensbaseret og datainformeret.

I den sammenhæng introducerer hun læseren til den socialøkonomiske investeringsmodel (SØM) og spørger i lighed med undervisnings- og uddannelsesministrene i Mette Frederiksens regering om man kan anvende denne model fra VIVE og Socialstyrelsen til at understøtte en evidensbaseret politik? En spændende pointe, der sagtens havde kunnet tåle at blive udfoldet mere.

Forfatteren peger på de ingredienser, som på tværs af indsatser har vist sig at være virksomme, når der skal skabes gode løsninger på svære sociale problemer. Ingredienserne kan bruges, når sociale indsatser skal tilpasses en ny kontekst eller når helt nye indsatser skal udvikles. Bogen fortæller også, hvordan indsatserne implementeres, hvordan refleksion kan understøtte forankring af indsatserne og hvordan effekten af indsatserne kan måles.

Undervejs præsenteres en lang række eksempler på visionære indsatser i Danmark. Der er også mange eksempler på indsatser, hvor det er gået galt eller har været svært, men hvor der er vigtig læring at tage med. Rækken af eksempler bliver for overvældende. Denne del af bogen behøver man ikke læse i sammenhæng og kan med fordel bruges som opslagsværk.

Bogens svaghed er, at den sine steder bliver for nørdet. Der præsenteres lidt for mange modeller og metoder i afsnit efter afsnit uden at der bliver samlet ordentlig op og konkluderet af forfatteren. Først i et efterskrift på 3 sider i slutningen af bogen kommer forfatteren med en række velvalgte anbefalinger til politikere, de fagprofessionelle, civilsamfundets organisationer og borgerne. Disse 3 sider bør kunne danne baggrund for en grundig introducerende drøftelse i de nye social – og beskæftigelseudvalg, der konstitueres i kommunerne i slutningen af dette år.

Bogen kan anbefales, men primært til praktikere og forvaltningsfolk på socialområdet samt på tilgrænsende områder. De fleste politikere vil nok betakke sig og finde bogen for ”social-nørdet”. Men alt i alt er der meget nyttig gods og god viden at hente i Bukdahls bog.

Dorte Bukdahl: Gode løsninger på svære sociale problemer, 300 sider. Er udkommet på Samfundslitteratur.

Emneord
Boganmeldelser

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: En gave til socialområdet Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger