Velfærdsstatens mange vrangforestillinger

24.03.2020 kl. 12.00

Hvor mange gange har man ikke set påstanden om, at der er blevet skåret og skåret på budgetterne i den offentlige sektor de sidste mange år? Jeg ved det ikke, men det er mange. Men som bekendt bliver en løgn ikke sand af, at man gentager den.

Og derfor er det nyttigt, at professor Bent Greve i sin nye bog ”Velfærdssamfundet – enkelt, retfærdigt og effektivt” tager livtag med den og mange andre vrangforestillinger om det danske velfærdssamfund.

Med baggrund i tørre tal fra pålidelige kilder som Danmarks Statistik, Eurostat og centraladministrationen slår han fast, at de offentlige budgetter siden 2000 er vokset med 0,75 procent om året – og at det blandt andet er sundhedsudgifter og overførselsindkomster, der har været drivende for væksten.

Når bogens titel indeholder ordet ”retfærdigt”, skyldes det nok ikke mindst, at Bent Greve vier et kapitel til ulighed. Spørgsmålet er, om vi overhovedet skal ændre på det. Det mener professoren, der har en fortid som folkevalgt socialdemokrat i Gladsaxe Byråd. Han slår fast, hvad de fleste nok vidste: De største stigninger i indkomsterne de senere år er sket i Region Hovedstaden. Der er altså mest ulighed i Gentofte og mindst på Læsø.

Indkomsternes himmelflugt angives som en af forklaringerne på, at uligheden i Danmark de seneste par årtier er steget uanset opgørelsesmetoden. Finanskrisen fik den ganske vist til at falde i form af højere arbejdsløshed og lavere kapitalindkomster, men diverse skattereformer har lettet skatten for de rigeste, hvilket har fået de fattigste til at sakke yderligere bagud. Engang var det de ældre, der var i højrisiko for at blive fattige, men nu er der flest relativt fattige i gruppen af 18-64-årige, der befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet.

Bent Greves nyeste bog er både saglig, præcis og grundig i sin opbygning og argumentation – og vil egne sig fortrinligt som undervisningsmateriale i samfundsfag i gymnasiet. For alle os andre, der er interesserede i samfundet omkring os, kan den læses som en fin påmindelse om, at selv om der er rum til forbedring, så går meget faktisk ganske godt i det danske velfærdssystem. Og, hvis man vil, også som en guide til, hvad vi kunne gøre lidt bedre.

Velfærdssamfundet – Enkelt, retfærdigt og effektivt? Bent Greve. 180 sider. Er udkommet på Hans Reitzels Forlag.

Emneord
Boganmeldelser

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Velfærdsstatens mange vrangforestillinger Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger