Sagligt indspark i debatten

tekst Gitte Haslebo, cand.psych. og organisationskonsulent og Gro Emmertsen Lund, ph.d. og organisationskonsulent
13.08.2020 kl. 12.30

Dette er en unik, højaktuel og bæredygtig bog, der er skrevet af nogle meget erfarne folk.

Den er unik, da der er tale om en doku-roman, der fortæller historien om et (fiktivt) ungt par, der som følge af en anonym underretning bliver gjort til en sag i kommunen allerede inden, de har fået deres barn. Historien fortælles på en medrivende og gribende måde, hvor begivenhederne beskrives og forstås ud fra parrets og familiens perspektiv.

Romanfortællingen handler om Zlatko og Laura – begge på 19 år. Zlatko er i gang som lærling og Laura er i gang med en uddannelse. Laura bliver gravid, hvad både hun og Zlatko bliver lykkelige for.

Under graviditeten sender nogen en anonym underretning om husspektakler til kommunen, der indkalder til samtale. Her fortæller forældrene, at der var tale om et enkeltstående skænderi, men ikke desto mindre beslutter kommunen, at der skal laves en § 50-undersøgelse. Herfra ruller lavinen med anbringelse af forældre og barn på en familieinstitution 4 dage efter fødslen, forældrekompetenceundersøgelse, psykologundersøgelse, møde med advokat, møde i børn- og ungeudvalg, anbringelse af Alba hos plejefamilie uden forældrenes samtykke, klage til Ankestyrelsen, samværsafgørelse, klage til Statsforvaltningen, klage til borgmester, klage til byretten, ny forældrekompetenceundersøgelse, nyt møde i børn- og ungeudvalget, klage til Ankestyrelsen osv. Fortællingen slutter med Ankestyrelsens stadfæstelse af fortsat anbringelse, dog nedsat til to år. Begivenhedsforløbet strækker sig fra 2012 til 2016, men et efterskrift fortæller kort om forløbet herefter.

Bogen er også højaktuel, da den er et meget sagligt indspark i den offentlige debat om regeringens foreløbige udmeldinger om den kommende Barnets Lov. Bogens forfattere har et indgående kendskab til, hvordan den hidtidige lovgivning har virket i praksis, da de begge i mange år har arbejdet som § 54-støttepersoner til forældre til anbragte børn og været involveret i mere end 100 sager. De er aktive medlemmer af foreningen RIFT (Foreningen Retssikkerhed i Familiers Trivsel).

Det er også en bæredygtig bog i den forstand, at bogen belyser en lang række udfordringer i mødet mellem en familie og den kommunale sagsbehandling, hvor misforståelser opstår, og hvor der ikke gives tilstrækkelig og faglig god nok hjælp til familien, inden der træffes beslutning om en anbringelse uden samtykke. Forfatterne ved ud fra mange års erfaring, at denne families problemer ikke er en enlig svale og næppe bliver løst i den kommende Barnets Lov.

Bogen er også langtidsholdbar i den forstand, at den mange år fremover vil kunne bruges i undervisning og efteruddannelse af socialrådgivere, psykologer, familiebehandlere, advokater, ledere og medarbejdere i forvaltningen og andre, der er involveret i børnesager. Forældre til børn, der er i farezonen for at blive anbragt uden forældrenes samtykke, vil kunne få et dybt indblik i, hvordan systemet fungerer, og hvilke uformelle spilleregler der gælder for, hvordan man navigerer rundt i dette system.

Bogen er også unik på den måde, at den bringer autentiske sagsakter, der er maskerede, men helt realistiske. Det gælder faglig vurdering fra § 50-undersøgelsen, en bekymringsskrivelse fra lederen på familieinstitutionen, referat fra et netværksmøde i kommunen, en omfattende psykologundersøgelse, dagsorden og indstilling til børn- og ungeudvalget, samværsafgørelse i E-Boks, retsafgørelse fra Byretten, resultater fra forældrekompetenceundersøgelsen, mailkorrespondance mellem familie og kommune og mellem plejefamilie og kommune, osv.

Da disse papirer er flettet ind i romanfortællingen, bliver det muligt for læseren at indleve sig i, hvordan de påvirker ikke bare forældrene men alle andre i familien: søskende, bedsteforældre, onkler og tanter, osv.

Bogen rejser indirekte nogle store og overordnede spørgsmål om vores velfærdssamfund.

For det første, hvordan kan lovgivning og praksis formes, så familiers og børns stemmer og perspektiver får en værdig plads i sagsbehandlingen?

For det andet, hvordan indretter vi velfærdssamfundet på måder, så familier, der har brug for hjælp, får den relevante hjælp, og således at kommunen ikke invaderer familier, der ikke har brug for hjælp?

Det bedste for Alba. En fortælling om en børnesag. Af Rikke Skovgaard-Bech og Susanne Munck. 386 sider. Books on Demand.

Emneord
Boganmeldelser

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Sagligt indspark i debatten Felter med * skal udfyldes
 
Af: Mia Heick
Selvstændig socialrådgiver
Den 30.08.2020 kl. 18:05

Læser beslutningstagerne med?

svar på: Sagligt indspark i debatten

Det håber jeg. Bogen er et værdifuldt og veldokumteret bidrag i debatten om regeringens udmeldinger til ny Barnets lov, nu også giver de forbedringer der er så nødvendige for børn. Men tværtimod svækker retssikkerheden for børn og forældre yderligere.

Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger