Hvor er skolens praktikere blevet af?

tekst Per B. Christensen, formand for Akkrediteringsrådet for de videregående uddannelser
15.04.2020 kl. 11.45

Bogens titel virker selvindlysende. Svaret er ligetil. Børn går naturligvis i skole for at lære noget, hvilket Per Schultz Jørgensen også anfører i sit i øvrigt indsigtsfulde forord.

Men ”Hvorfor går børn i skole?” ønsker at gå spadestikket dybere. Det vigtige spørgsmål er knyttet til hvad de skal lære, hvorfor de skal lære det og i hvilken sammenhæng.

Det er formentlig derfor, at bogens redaktører har bedt en række førende danske forskere, skolefolk m.v. om at belyse emnet ud fra en sociologisk, filosofisk, pædagogisk-didaktisk og psykologisk vinkel.

Præsentationen af teorierne og skolens tænkere sker på en forholdsvis let fordøjelig måde.

Bogen kan naturligvis læses som en lærebog fra ende til anden, men mange vil nok vælge artikler fra antologien, som de finder særlig relevante. Redaktørerne har i deres indledning redegjort for sammenhængen i bogens forskellige kapitler. Det fungerer godt, men det ville have styrket bogens sammenhæng, hvis der var arbejdet med disse overgange fra kapitel til kapitel.

Jeg vil især fremhæve et par af kapitlerne fra bogen. Elsebeth Jensen og Hilmar Dyrborg Laursen har skrevet et rigtig godt afsnit om lærernes bidrag til demokrati som livsform i skolens vigtigste fællesskab – klassen. Og Alexander von Oettingen skriver indsigtsfuldt om dannelsesperspektivet i det folkeskoleideal, som Danmarks Lærerforening formulerede sidste år.

Jeg savner i høj grad praktikerens vinkel på skolen, f.eks. lærerens, skolelederens og forældrenes. Emnerne behandles i bogen, men det ville have pyntet på helhedsindtrykket, hvis skolens praktikere mere konkret havde fået mulighed for at bidrage.

Man kan spørge om tiden ikke løbet fra at udgive den slags bøger som klassiske hard- copy bøger? Kunne den ikke have været udgivet digitalt med muligheden for at tilføje nye perspektiver, når redaktørerne finder det aktuelt?

Bogen eller nok snarere udvalgte artikler fra antologien er velegnet som lærebog i de pædagogiske fag i læreruddannelsen. På samme måde kan skolepolitikere, pædagogiske konsulenter og forvaltningsfolk have glæde af at læse uddrag fra bogen.

Hvorfor går børn i skole? Antologi redigeret af Elsebeth Jensen og Ole Løw, 272 sider, Akademisk Forlag.

Emneord
Boganmeldelser

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Hvor er skolens praktikere blevet af? Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger