En god lærebog med en ambitiøs titel

tekst Per B. Christensen, formand for Akkrediteringsrådet for de videregående uddannelser
23.11.2020 kl. 12.30

Bogens titel slår tonen an. Fornyelse eller kollaps. Der er behov for nye reformer omkring den politiske beslutningsproces og den offentlige administration ellers frygter de 3 forfatterne, at velfærdssamfundet vil bryde sammen. Titlen giver mindelser om det gamle socialdemokratiske slogan fra valget i 1935: ”Stauning eller Kaos”.

Bogen er skrevet som lærebog og er også primært velegnet til dette formål. Der er ikke tale om godnat læsning, men en bog der på 398 tætskrevne sider præsenterer problemstillinger og løsninger og med en imponerende eksempelsamling, noteapparat og kildesamling.

Forfatterne, der selv har et solidt kendskab til den offentlige sektor bl.a. gennem jobfunktioner og kommissionsarbejder, skriver vedkommende om udviklingen i den offentlige sektor fra Schlüters moderniseringsprogram fra 1980`erne til den seneste ledelseskommission under Løkke og Løhde. De fremhæver, at bureaukratiet er vokset og at embedsmænd har fået en stigende og problematisk indflydelse. De gør også op med New Public Management.

Bogen beskæftiger sig med, hvordan den offentlige sektors mangeartede opgaver har stillet nye differentierede ledelseskrav, der igen medført en fremvækst af en ny type topledere i den offentlige sektor. De nye topledere har ifølge forfatterne en diffus (ikke en kernefaglighed; min tilføjelse) faglighed set i forhold til den faglighed, der tidligere var kendetegnende for topledelsen i den offentlige sektor. Disse ledere har skullet sikre en større tværfaglighed og en forståelse for den ”politiske nødvendighed”. Det har dermed været nødvendigt i højere grad at tage hensyn til de politiske muligheder for at gennemføre initiativer samt at varetage den kommunikative opgave, der består i at forklare, hvorfor et initiativ er relevant.

”Fornyelse eller kollaps” er stærk i analysen og sin kritik af offentlige sektors fejl og mangler, men som i mange andre tilfælde er det sværere for forfatterne at formulere helt konkrete alternativer. Forfatterne fremlægger og diskuterer dog 22 helt konkrete initiativer, som kan forbedre de politiske og administrative beslutninger. Forbedringerne omhandler bl.a. gentænkning af ledelsesformer i offentlige institutioner, større frihed i budgetpolitikken samt mindre offentlig anvendelse af konkurrenceudbud og nye styringsværktøjer.

Jeg håber, at den grundige analyse, bogens budskaber og løsningsforslag vil blive drøftet på ledelseskonferencer i den kommunale sektor. Mellem politikere og topembedsmænd og mellem kommunale ledere indbyrdes. Den er en diskussion værd i disse corona-tider, selvom bogen primært er skrevet som lærebog.

Fornyelse eller kollaps – en kritik og gentænkning af den offentlige sektor, Finn Østrup, Jørgen Jørgensen og Jesper Zwisler, Samfundslitteratur, 398 sider, 398 kr.

Emneord
Boganmeldelser

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: En god lærebog med en ambitiøs titel Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger