Doktor Hansen skal tænke nyt

13.05.2020 kl. 12.44

Doktor Hansen – Ove Sprogøes legendariske læge fra Matador – er stadig den dag i dag de flestes forestilling om en rigtig læge. En slags alvidende Gud med masser af tid og nærvær.

Men lægens rolle er under hastig forandring, og Doktor Hansen skal tænke fremad for at overleve i fremtidens sundhedsvæsen. Med en aldrende befolkning, der lider af flere kroniske sygdomme, og patienter, der bliver stadig mere krævende, vil det danske sundhedsvæsen komme under et stort pres.

Det slår de to praktiserende læger Andreas Pihl og Michael Hejmadi fast i en ny debatbog. De opfordrer i bogen deres kollegaer til at omfavne nye teknologiske landvindinger for at genetablere Doktor Hansens patientkontakt på nye præmisser. De digitale løsninger skal bruges til at frigøre lægernes tid til det, der er vigtigst – nemlig at kommunikere med patienterne gennem samtaler, mail og videobeskeder, med det formål at bringe patientens egne ressourcer i spil.

I den proces er lægerne nødt til at omstille sig til en ny virkelighed, hvor lægen ikke længere har patent på viden. Allerede i dag har størstedelen af patienterne googlet deres symptomer, før de møder op hos lægen, og af og til ved patienten mere om egen sygdom end lægen. Sundhed er blevet et forbrugsgode, som alle har ret til. Sygdom anses i stigende grad som værende urimeligt, og lægen møder dagligt patienter, der bruger formuleringer som "Det kan ikke være rimeligt, jeg har så ondt".

De nye krav kan virke overvældende, men ifølge bogens forfattere kan engagerede patienter og teknologiske nyskabelser føre til både bedre diagnosticering og behandling. Apps kan hjælpe patienterne med at overvåge deres hjerterytme og tjekke modermærker. Muligheder som gør, at patienten i langt højere grad kan tage et medansvar for egen behandling. I stedet for at frygte at blive kigget over skulderen, skal lægerne udnytte de nye muligheder, der frigiver tid, og gør lægen til en empatisk formidler mellem teknologi og patient.

Bogen har fokus på de mange nye teknologiske muligheder, men læst med kommunale briller er det totale fravær af kommunale aktører alligevel bemærkelsesværdigt. Videokonsultationer med hjemmesygeplejersken eller digital stuegang på akutpladser er ikke nævnt med et ord. Tættest på kommer vi i afsnittet om behandling i eget hjem, hvor forfatterne påpeger, at det ikke er holdbart, at de praktiserende læger skal stå med ansvaret, når patienter udskrives med væske- og antibiotikadrop. Man få en fornemmelse af, at forfatterne ikke deler kommunernes hede drømme om et tæt og styrket samarbejde med almen praksis.

Den ugengældte kærlighed skal dog ikke afholde kommunale sundhedsaktører fra at læse bogen, som giver et spændende indblik i både fremtidens patienter, livet i almen praksis og de mange nye teknologiske muligheder.

Michael Hejmadi, Andreas Pihl og redaktør Frederik Lindehardt: Doktor Hansen har set sin sidste patient. 200 sider. Er udkommet på Grønningen 1.

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Doktor Hansen skal tænke nyt Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger