En sydslesvigsk helt!

tekst Per B. Christensen, formand for Akkrediteringsrådet og lærerkommissionen
06.03.2019 kl. 12.00

Ingen har haft så stor betydning for udviklingen af det danske mindretal i Sydslesvig efter 2. Verdenskrig, som politikeren, skolemanden og debattøren Karl Otto Meyer. Og så i hele 4 årtier!

Derfor er det også helt fortjent, at Mogens Rostgaard Nissen med sin veldokumenterede og velskrevne biografi sikrer Meyer et solidt eftermæle. Forfatteren er tydeligvis imponeret over Meyers bedrifter, men han er samtidig kritisk. Han skriver bl.a. om Meyers uskønne afgang fra Flensborg avis og om hans dobbeltrolle som henholdsvis redaktør af mindretallets avis(er) og formand for den sydslesvigske vælgerforening og senere om landdagsmand og redaktør. Kræfter i mindretallet og ikke mindst i Sydslesvigsk Forening (SSF) opfattede det da også som udtryk for et meningsmonopol. Mod slutningen af sin karriere var Karl Otto Meyer også udsat for kritik, bl.a. da han tog parti for Socialdemokraterne i Bonn og København i 1980`erne i forhold til de regerende konservative og liberale koalitioner begge steder.

Det danske mindretal og SSW (Sydslesvigsk Vælgerforening) havde næppe haft en betydning i området og i Landdagen i Kiel, hvis ikke Meyer havde kæmpet indædt for mindretallets vilkår. Karl Otto Meyer udviklede SSW fra at være mindretallets parti til at være et regionalt parti ikke mindst efter den såkaldte Barschel affære i 1980`erne (en politisk skandale i Slesvig-Holsten i 1987, der endte med at ministerpræsidenten fra CDU formentlig tog sit eget liv), hvor SSW fik en nøglerolle i landdagen.

Biografien beskriver også mindretallets udvikling og kampen for den danske eksistens og værdigrundlag i Sydslesvig efter 1945. Især kampen for mindretallets værdier, skoler, foreninger frem til København-Bonn erklæringerne i 1955 (sikring af mindretallenes rettigheder) er interessant at læse. Det var delvist nyt for mig, at man fra tysk side pressede det danske mindretal så hårdt i de første år efter forbundsrepublikkens dannelse i 1949, hvor bl.a. tidligere nazister fik sæde i administrationen og i landdagen i Kiel.


Man får indtryk af, at Karl Otto Meyer helt tilbage fra seminarietiden på Skårup seminarium og i de første år som meget ung skoleleder i Sydslesvig er en selvbevidst og egenrådig herre. Engang imellem for egenrådig. Han bliver ikke decideret mildere med årene, men med årene skifter han stil og fokus. Meyer var ukuelig og ubestikkelig. Ubestikkeligheden blev da også hans valgkamptema.

Bogen er veldokumenteret og bygger bl.a. på Meyers egne erindringer. Den har også en fin billedside og er illustreret med valgplakater og karikaturtegninger.
Kun et sted bliver forfatterens dokumentationstrang for stor. Forfatteren beskriver over talrige sider unge Meyers kritik af den tyske genoprustning og det begrænsede tyske demokrati. Dette fører til et langt sagsforløb, hvor Meyer bliver suspenderet som skoleleder i næsten 2 år frem til 1954. Måske en forløber til den senere kendte Berufsverbot og i hvert fald et eksempel på, at det unge tyske demokrati havde begyndervanskeligheder.

Jeg kan anbefale bogen til alle, der har en interesse i Sydslesvig og i mindretals vilkår. Den bidrager i høj grad til at forstå det danske mindretal syd for grænsen.

Karl Otto Meyer (1928-2016), politiker, publicist, og polemiker, Mogens Rostgaard Nissen, Syddansk Universitetsforlag, 359 sider, 238 kr.

Emneord
Boganmeldelser

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: En sydslesvigsk helt! Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger