Demokratiets salt Tom Ekeroth blogger om mennesker og medier

Politikere blander sig

Af Tom Ekeroth, mandag den 15. december 2014 kl. 13.00

Der har i et stykke tid været en debat om ”armslængdeprincippet”, om magtens tredeling og politikere der blander sig i så forskellige ting som en tv-serie, et orkester og en retssag.

I det sidste tilfælde har det ført til at en forsvarsadvokat har politianmeldt seks politikere. De har efter advokatens opfattelse forbrudt sig mod paragraf 1017 i retsplejeloven. Den siger, at man ikke offentligt må udtale sig på en uansvarlig måde, som er egnet til at påvirke dommerne, domsmændene eller nævningerne med hensyn til en sags afgørelse.

Sociale medier har givet umådelige muligheder for indblanding, og navnlig de hævntørstige litanier, som nogle gange præger Facebook, når der er sket et eller andet, er høj grad af påvirkning. I øvrigt ofte i strid med injurielovgivningen.

Uden at forfalde til overdreven pladderpatriotisme: Danmark har et solidt retsvæsen, og ve den politiker, der personligt ville lægge pres på en dommer. Også systemet med lægdommere og nævninge er solidt og blottet for skandaler til trods for, at der i store sager sagtens kunne ligge et pres.

Politikere blander sig, og det vil de blive ved med. Om de kan lide en tv-serie, nå ja, det har de jo ret til lige som resten af befolkningen. Langt mere problematisk er den indblanding, som folketingspolitikerne permanent praktiserer i forhold til det kommunale Danmark. Her hersker en speciel udgave af armslængdeprincippet:  Folketingspolitikerne har armene langt inde i det kommunale beslutningsrum.

Skriv en kommentar
Svar på dette indlæg: Politikere blander sig Felter med * skal udfyldes
 
Tom Ekeroth

Tom Ekeroth

Journalist & kommentator

Tom blogger om politik i al almindelighed og kommunalpolitik i særdeleshed

Skriv hvad du søger