Demokratiets salt Tom Ekeroth blogger om mennesker og medier

København som fristad

Af Tom Ekeroth, mandag den 3. marts 2014 kl. 09.00

Københavns overborgmester Frank Jensen har for tredje gang fremsat et forslag om København, som frizone for hash. Dog ikke sådan at alle skal have lov til at sælge. Tværtimod – forslaget opererer med høj grad af kontrol og seks udsalgsstader.  

Har forslaget en chance? Nej, ikke lige nu. Den nuværende justitsminister er lige som den forrige imod. Det er flere københavnske omegnsborgmestre også. Heller ikke en blå regering vil gå ind for det.

Men til en vis grad arbejder tiden for forslaget. En række lande og amerikanske stater er i gang med en glidende lovliggørelse. Da hashrygning ramte forsiderne af aviserne for cirka 50 år siden var der stadig en tro på, at man kunne fjerne problemet. Det tror vel de færreste på i dag. 

Siden hen har også en række politikere prøvet at ryge, og mens Clinton måtte ud i forunderlige forklaringer om ikke at have indhaleret, så kunne Obama ikke løbe fra et ungdomsforbrug. Så det ødelægger ikke en politisk karriere i dag.

Ville bandekriminaliteten forsvinde? Det er svært at forestille sig medlemmerne lægge deres Glock-pistoler på hylden sammen med guldkæderne og nøglerne til bimmeren.  Men det er økonomi på begynderplan, at der sker noget, hvis man fjerner et milliard-marked.  Og herfra kan man så teoretisere om de ville begynde at søge andre indtægtskilder og hvad det ville betyde.

Men der er næppe tvivl om, at dem der ser med størst bekymring på forslaget må være Christianias pushere.

Skriv en kommentar
Svar på dette indlæg: København som fristad Felter med * skal udfyldes
 
Tom Ekeroth

Tom Ekeroth

Journalist & kommentator

Tom blogger om politik i al almindelighed og kommunalpolitik i særdeleshed

Skriv hvad du søger