Demokratiets salt Tom Ekeroth blogger om mennesker og medier

Den virkelige familie og en god barndom

Af Tom Ekeroth, tirsdag den 22. maj 2018 kl. 10.00

Fra 2015 og til nu er 22 børn indstillet til adoption uden samtykke fra forældrene og i 16 af tilfældene har Ankestyrelsen sagt ja. Det har ført til seks tvangsadoptioner, de øvrige er undervejs.

Det er ikke nok for socialminister Mai Mercado (K), der gerne vil skrue op for antallet af tvangsadoptioner, og det er der formodentlig et politisk flertal for. Socialdemokratiet mener, at man bør kunne åbne sager om tvangsadoption allerede før fødslen.

Tvangsadoptionerne er dilemmafyldt farvand. Der er ingen tvivl om, at det barske indgreb ville have kunne reddet liv for nogle børn, andre fra en tilværelse med voldsomme følger af mishandlinger, atter andre fra en håbløs pendlen frem og tilbage mellem anbringelser, familie og hjemtagning og forfra igen.

På den anden side er det et meget stort indgreb, og selv om man nok kan konstatere, at nogen er uden forældreevne, ja, hvad så med dem, der har et strejf af den, men hvor man alligevel kan forudse, at de vil give deres børn en elendig barndom. Uanset hvor mange ressourcer, der bliver brugt på at få dem til at fungere som forældre.

Det vil være en stor fordel for de børn, det drejer sig om, at adoptionen sker tidligt i deres liv, men det støder selvfølgelig imod sagsbehandlingstid og forsøg på at få deres biologiske forældre til at fungere.

Ideelt set bør det være "åbne adoptioner", og det vil kunne gå i en række tilfælde, men man kan også sagtens forestille sig, at det vil opleves problematisk af adoptionsforældrene, som jo netop ikke er en plejefamilie, men børnenes virkelige familie. Og hvordan er det hvis de biologiske forældre har gjort sig skyldige i overgreb, skal de, hvis de er angrende/i behandling, have mulighed for være sammen med deres biologiske børn?

Det med den rigtige familie er et stærkt følelsesbetonet emne, men hvis man sætter børnenes ret til et ordentlig liv op imod forældrenes ret til at have børn, så bør det første vinde. Og man kan med flere tvangsadoptioner forhindre, at nogle børn skal vokse op i et helvede, der i nogle tilfælde kan koste dem livet, ja, så er det svært at finde argumenter mod en yderligere stramning.

Skriv en kommentar
Svar på dette indlæg: Den virkelige familie og en god barndom Felter med * skal udfyldes
 
Tom Ekeroth

Tom Ekeroth

Journalist & kommentator

Tom blogger om politik i al almindelighed og kommunalpolitik i særdeleshed

Skriv hvad du søger