Demokratiets salt Tom Ekeroth blogger om mennesker og medier

Arbejdsløshed er roden til alt ondt

Af Tom Ekeroth, tirsdag den 2. juni 2020 kl. 08.00

Corona-krisen har lukket det danske jobmarked ned i en lang periode. Jobcentrene og den danske beskæftigelsesindsats har også været lukket ned i perioden fra den 1. marts til den 26. maj 2020. Men fra onsdag i sidste uge skulle de ledige igen søge job, stå til rådighed for arbejdsmarkedet og være en del af beskæftigelsesindsatsen.

Beregninger viser, at ledigheden for 2020 kommer op på 146.000 mod sidste års lidt over 100.000. Men hvad kommer der til at ske med ledige? Et spørgsmål med mange ubekendte.

Hvis turismen får en chance i sommeren og eftersommeren vil en del finde tilbage til deres gamle job eller noget der ligner. Produktionsapparatet er i hvert fald nogenlunde intakt. Hvis kommunerne får lov til at bygge som de har lyst og midler til, vil det øge beskæftigelsen. Behovet er der i øvrigt også.

Interessant at se hvordan krisen vil påvirke de ledige, hvis ledighed ikke har noget at gøre med corona. Dem som var svære at få i job, fordi deres uddannelse og kompetencer er så specielle, at der måske er to job om året, men ikke to om ugen, der matcher, og hvor de ikke umiddelbart er til at placere i andre job. Eller fordi de blev fyret på det forkerte tidspunkt af livet. Eller fordi de har andre problemer end ledighed. Rykker de bagud i køen, når der kommer andre typer arbejdsløse til.

Omvendt er der job. Hvad sker der med den arbejdskraftmangel, som var tydelig flere steder, kan den afhjælpes med nogle af de nye ledige? Det er bemærkelsesværdigt, at flere kommuner under krisen har formået at afhjælpe ledigheden lidt ved at lade ledige komme i midlertidige job i helt andre sammenhænge end de normalt var i.

Lige nu er vi glade for alt det, der lukker op. Men engang i eftersommeren begynder regningerne at dukke op, og ledigheden står for en af de allerstørste.

Jeg kan huske dengang i slutningen af 70erne og op gennem 80erne, hvor mange nærmest betragtede ledighed som et grundvilkår. Nogle sank hen i apati, andre så den som en slags borgerløn. Jeg havde en kollega, der havde fundet ud af, at hvis han bare ”ventede” med at blive fyret til han var 45, ville han kunne få understøttelse resten af livet. I de år gav man borgerne noget af leve af, men ikke noget at leve for. Man overlod nogen til livslang forsørgelse. Det var katastrofalt. Arbejdsløshed er roden til alt ondt.

Skriv en kommentar
Svar på dette indlæg: Arbejdsløshed er roden til alt ondt Felter med * skal udfyldes
 
Tom Ekeroth

Tom Ekeroth

Journalist & kommentator

Tom blogger om politik i al almindelighed og kommunalpolitik i særdeleshed

Skriv hvad du søger