Demokratiets salt Tom Ekeroth blogger om mennesker og medier

Åger-, nej kvikkarle

Af Tom Ekeroth, mandag den 21. oktober 2019 kl. 08.00

En række kommuner har henvendt sig til regeringen med ønsket om at bremse de såkaldte kviklån. Ikke overraskende er det ofte udsatte, hjemløse og misbrugere, der forfalder til at bruge de hurtige lån.

Engang var grænsen for hvad man måtte tage i rente helt nede på fire procent. Hvad der var der over var åger, og de såkaldte ågerkarle var med god grund set ned. Ganske vist kunne de blive rige, men deres formuer byggede ofte på tragedier. I dag har man ikke nogen fast grænse, og der er vel også dem, der kan huske at lån til bolig i 70'erne nåede op på 22 procent. Det skal lige siges, at man kunne trække de fulde renteudgifter fra i skat. 

Det kan man ikke med kviklån. Og her er renten i øvrigt måske nærmere 1.000 procent. Og selv om der ikke er nogen fast grænse for åger, så er det stadig forbudt at tage ågerrenter ifølge straffelovens §282, som lyder:

"For åger straffes den, som udnytter en anden persons betydelige økonomiske eller personlige vanskeligheder, manglende indsigt, letsind eller et bestående afhængighedsforhold til i et aftaleforhold at opnå eller betinge en ydelse, der står i væsentligt misforhold til modydelsen, eller som der ikke skal ydes vederlag for".

Det er godt og ansvarligt af kommunerne at forsøge at beskytte de svage borgere. De velpolstrede behøver jo ikke den type lån. Til gengæld må man sige, at det svært at forstå, hvordan de moderne kvikkarle kan holde sig selv og deres branche ud.

Skriv en kommentar
Svar på dette indlæg: Åger-, nej kvikkarle Felter med * skal udfyldes
 
Tom Ekeroth

Tom Ekeroth

Journalist & kommentator

Tom blogger om politik i al almindelighed og kommunalpolitik i særdeleshed

Skriv hvad du søger