Fremtidens lokale velfærdssamfund Thomas Karlsson blogger om styring og ledelse i kommunerne

Thomas Karlsson

Chef for KLs Konsulent Virksomhed (KLK)

Jeg er forholdsvis ny chef for KLK. Jeg interesserer mig for, hvordan de 15.-17.000 timer, som KLK’s konsulenter årligt tilbringer med analyser, effektiviseringer og udviklingsindsatser ude i landets kommuner, kan bruges til konstruktiv videreudvikling af det lokalstyre, vi kender i dag. Konsulenter koster nemlig penge. Derfor er vi engagerede dér, hvor der er de største problemer eller dér hvor der er det største tryk for forandringer. Det giver os et unikt indblik i, hvor der er særlig brug for forandring, og hvor der er særlig lovende praksis i forhold til at skabe disse forandringer.

Thomas er chef for KL’s konsulentvirksomhed, KLK, og bestyrelsesmedlem i Væksthus For Ledelse.

Fra 1999-2004 og 2013-16 var Thomas ansat i Rambøll – senest som ansvarlig for Rambølls rådgivning inden for modernisering af den offentlige sektor. Her var Thomas ansvarlig for gennemførslen af en række større nationale og kommunale udviklingsprocesser – særligt inden for velfærdsområderne. Thomas var bl.a. programansvarlig for udvikling af de fællesoffentlige brugerportalsinitiativ, som i den kommende tid skal udrulles på folkeskoleområdet.

Fra 2008 til 2013 var Thomas kontorchef i Københavns Kommunes Sundheds- og omsorgsforvaltning. Her var Thomas ansvarlig for at opbygge og lede Kvalitets- og Analysestaben, der har ansvar for ledelsesinformation, analyser, dokumentation og kvalitetsudvikling af ældre- og sundhedssektoren i København. I denne funktion stod Thomas i spidsen for store transformationsprocesser, hvor udvikling af faglig ledelse som ledelsesdisciplin var et af de vigtigste omdrejningspunkter. Thomas har skrevet flere artikler om den måde faglig ledelse blev anvendt som en løftestang for kvalitetsudvikling særligt i hjemme- og sygeplejen. 

Fra 2004-08 var Thomas afdelingschef i Koncern HR i TDC. Her opbyggede han en ny central afdeling, Analyse & Planlægning, med ansvar for analyser og ledelsesinformation på HR-området. I denne funktion var Thomas i spidsen for en 360 graders omlægning af den måde data og analyser blev anvendt til at understøtte og udvikle ledernes arbejde i TDC.

Mine indlæg...

Prisen for nærhed
28-08-2018 12:00:00

KLK har hen over foråret bistået en række kommuner med at forberede efterårets budgetforhandlinger. Et markant og gennem...

Kalenderåret er yt
15-05-2018 12:00:00

Den årskalender, vi kender i dag, Den Gregorianske Kalender, blev officielt indført i Danmark i år 1700 efter at være op...

Huskeseddel til de nye kommunalbestyrelser
22-12-2017 12:09:00

KLK har de seneste to år løst konsulentopgaver i over 60 af landets kommuner. Vi bliver kontaktet, når kommunerne opleve...

Værdige livtag med døden
14-08-2017 10:30:00

Hvis jeg blev præsident for en dag, ville min første beslutning være at vedtage en lov, der pålagde alle, der er med til...

3 veje til bedre og billigere sociale botilbud
13-06-2017 07:00:00

Som del af Regeringens og KL’s Moderniseringsprogram har KLK i samarbejde med Deloitte besøgt 40 sociale botilbud i hele...

Ny styring af sociale botilbud
11-05-2017 09:00:00

Det specialiserede socialområde blinker for tiden på lystavlen med røde lamper. I løbet de senere år er kommunernes udgi...

Grovskitse til en fagligt centreret skoleledelsesfunktion
07-04-2017 10:30:00

De kommende måneder skal Ledelseskommissionen forsøge at komme med et svar på, hvordan vi får bedre offentlige ledere. S...

Skriv hvad du søger