På landdistrikternes vegne Steffen Damsgaard blogger fra det decentrale Danmark

Nedsæt et vækstteam for landdistrikter

Af Steffen Damsgaard, torsdag den 26. november 2020 kl. 08.00

Årtiers centraliseringsiver fra politisk hold har sat sit præg på de danske landdistrikter. Overordnet er uddannelser, politi og domstole centraliseret, og de store landkommuner har efter kommunalreformen lukket skoler, rådhuse og plejehjem som led i nødvendige besparelser dikteret af en urimelig stram økonomi.

Selvom ildsjæle over hele landet har kompenseret for centraliseringen ved at skabe egne alternativer til de statslige institutioner, kræver det sin ildsjæl at hamle op med centraliseringens tempo over det seneste årti.

Det ser vi sort på hvidt i Erhvervsministeriets årlige regional- og landdistriktspolitiske redegørelse. Frem mod coronakrisen var væksten stigende i hele landet, men landdistrikterne halter stadig efter byerne. Helt konkret viser redegørelsen, at mens BNP per indbygger i de større byer er steget med 14 procent siden 2005, har stigningen i landdistriktskommunerne kun har været 10 procent.

Lad mig sige det klart og tydeligt: Udviklingen er et resultat af politiske beslutninger, og selv den skarpeste ildsjæl vil have svært ved at vende den selv. Derfor har vi brug for mere end spadestik og knofedt, vi har brug for politiske og økonomiske investeringer.

Og så har vi brug for et vækstteam for landdistrikter. Sammen med Landbrug & Fødevarer forslog Landdistrikternes Fællesråd tilbage i juni, at man som et led i genstarten af Danmark allerede under coronakrisen nedsætter et vækstteam bestående af centrale landdistriktsaktører. Idéen bliver bakket op af en bred kreds af aktører bl.a. Dansk Industri, Danske Rederier, Dansk Energi, HORESTA og De Samvirkende Købmænd.

Jeg tror, at alle disse aktører kan se, at der mangler en overordnet og målrettet indsats for, hvordan vi styrker vækst og beskæftigelse på landet. Erfaringerne fra finanskrisen viser nemlig, at økonomiske kriser kradser hårdere på landet end i byerne. Landdistrikterne må ikke betale den højeste pris denne gang.

Derfor håber jeg, at regeringen i lyset af årets regionale- og landdistriktspolitiske redegørelse kan se logikken i at nedsætte et vækstteam for landdistrikter, hvori erhvervslivet, kommunerne og landdistrikterne i fællesskab med regeringen finder løsninger på, hvordan vi, i årene der kommer, kan styrke vækst og beskæftigelse i landdistrikterne. Det vil kræve investeringer og flere midler, samt at der skabes nye muligheder for varig vækst gennem en udvidelse af de eksisterende lovrammer.

For vi har brug for at sikre hinanden og hele landets fremtid, når coronaens efterskel har lagt sig. Det er ikke en postgang for tidligt.

Skriv en kommentar
Svar på dette indlæg: Nedsæt et vækstteam for landdistrikter Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger