På landdistrikternes vegne Steffen Damsgaard blogger fra det decentrale Danmark

Kickstart byfornyelsen i landdistrikterne og fjern bosætningsbarrierer

Af Steffen Damsgaard, fredag den 11. oktober 2019 kl. 08.00

Rundt om i landet sidder kommunerne og lægger 2020-budget ud fra forudsætninger som først endeligt kendes nu. Desværre er budgetterne endnu engang stramme for mange land- og yderkommuner, der skriger på en ny og mere retfærdig finansierings- og udligningsreform. Mens en sådan tiltrængt reform tidligst er klar til 2021-budgettet, er det des mere presserende at give de hårdt trængte kommuner en hjælpende hånd i form af flere byfornyelsesmidler, blandt andet gennem Landsbypuljen, allerede i 2020. 

Mange landsbyer kæmper i dag med faldefærdige huse, og det bremser udviklingen af levedygtige landsbyer. Spøgelseshuse med tomme øjne klinger for en potentiel tilflytter mere af afvikling end af udvikling. Men byfornyelsesmidlernes størrelse tilsvarer langt fra behovet, særligt i land- og yderkommuner, som udgør en stor del af Landdistrikternes Fællesråds 55 medlemskommuner.

Emnet presser sig på i et efterår, hvor finansloven 2020 står for døren. I starten af oktober fremlagde finansminister Nicolai Wammen regeringens finanslovsudspil, hvori der ikke er lagt op til, at Landsbypuljens midler øges. Det er ærgerligt, for det er afgørende, at ny finanslov sikrer flere midler til byfornyelse og nedrivning.

Når jeg taler med borgmestre og kommunaldirektører i vores 55 medlemskommuner oplever mange, at have færre midler til byfornyelse i 2019 og årene fremover, hvis ikke der afsættes flere midler på finansloven for 2020. Det kræver politisk handling, hvilket også blev fremført under valgkampen af blandt andre det nuværende regeringsparti.

Det var også budskabet, jeg sammen med næstformand Grethe Saabye leverede til den nye socialdemokratiske boligminister Kaare Dybvad under et godt og konstruktivt møde i midten af september i Transport- og Boligministeriet.

Min klare opfordring til boligministeren var, at han bør følge anbefalingerne fra Udvalget for levedygtige landsbyer, der tilbage i 2018 overleverede 17 anbefalinger til at skabe levedygtige landsbyer. Heriblandt anbefalede udvalget klart og tydeligt, at regeringen og Folketinget skulle prioritere minimum 330 mio. kroner årligt i 10 år til en målrettet landsbyfornyelsesindsats.

Der er behov for handling nu, og løsningen ligger lige foran os med anbefalingerne fra Udvalget for levedygtige landsbyer: Vi skal have fjernet de ”rådne tænder” i boligrækken, der skræmmer mulige tilflyttere væk. Vi skal højne boligmassen, sikre klimavenlige renoveringsløsninger og udskifte opvarmningskilder til fx varmepumper uden for fjernvarmeområderne. Og endelig skal der fokuseres på områdefornyelse, populært sagt alt det mellem husene, som fx gadeforløb, stier, pladser og sociale samlingssteder. 

Vi håber, at de kommende finanslovsforhandlinger vil føre til, at der afsættes flere midler, så vi senest i 2021 når op på 330 mio. årligt til byfornyelse uden for hovedstaden.

Lad os gå sammen og enes om, at det dette efterår er landdistrikternes tur til markant byfornyelse.

Skriv en kommentar
Svar på dette indlæg: Kickstart byfornyelsen i landdistrikterne og fjern bosætningsbarrierer Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger