Mod til ledelse Solvejg Schultz-Jakobsen blogger om offentlig ledelse

Lederskab og følgeskab, når befolkningstallet boomer

Af Solvejg Schultz-Jakobsen, torsdag den 17. januar 2019 kl. 09.00

Hvad bliver den vigtigste kommunale ledelsesopgave i 2019? Det er der næppe ét svar på. Men jeg vil vove den påstand, at håndteringen af den demografiske udvikling bør stå højt på to do-listen for enhver kommunal direktion og enhver kommunalbestyrelse i 2019.

For demografien buldrer derudaf, og det får konsekvenser for alle afkroge af Danmark. Situationen er kort fortalt, at væksten i antallet af +80-årige de næste 10 år ledsages af en lige så markant vækst i antallet af børn i alderen 0-5 år. 

Den udvikling er glædelig! Men den skaber også en samfundsudfordring for hele Danmark, fordi den lægger massivt pres på ressourcerne. Og opgaven bliver ikke lettere af faldet i antallet af danskere i den erhvervsaktive alder, der betyder, at vi får færre medarbejdere til at levere service og skabe resultater for flere borgere. Kommunerne kan ikke håndtere udfordringen alene. Der er behov for massiv hjælp fra Folketinget m.v. Ellers kan de ikke levere den service, som de ældste og de yngste i samfundet har behov for.

Når det er sagt, er der naturligvis meget, som kommunerne kan og skal gøre for at løse opgaverne og håndtere udfordringerne. 

Hav mod til at prioritere 

På årets kommunaløkonomiske forum – KØF – i januar var den demografiske udvikling et hovedtema, og jeg havde fornøjelsen af at facilitere en debat om ledelsesudfordringen i den forbindelse. Debatten tog afsæt i to spørgsmål: Hvordan bedriver man lederskab som kommunalbestyrelse og kommunal direktion, når demografien kalder på store omstillinger? Og hvordan skaber man følgeskab blandt borgerne og medarbejderne, når omstillingerne udfordrer borgernes forventninger og medarbejdernes faglighed?

Debatten bød på mange pointer, som jeg synes er værd at hæfte sig ved. En af dem er, at ledelsesopgaven i forhold til demografien på en gang er helt ny og helt klassisk. Den er ny, fordi vi ikke har stået i den befolkningssituation før, og fordi det er nu, udfordringen går fra at være prognoser på et stykke papir til at være konkrete pres på den kommunale hverdag. Men opgaven er også klassisk, for den handler om det fundamentale spørgsmål i politik: Hvem skal have hvad, hvornår og hvordan? 

Ledelse af demografiudfordringen handler med andre ord i høj grad om at have mod til at prioritere. Det er politikernes ansvar, men de har brug for hjælp fra forvaltningen i form af oplæg, der præsenterer strategiske og nytænkende løsninger og klart skitserer alternativerne og konsekvenserne. Tæt parløb mellem forvaltningen og politikerne er altså påkrævet, og begge parter har initiativpligten, for udviklingen går så stærkt, at ingen må læne sig tilbage og vente på, at den anden kommer med udspillet. 

Fasthold fokus på ledelse

Debatten på KØF demonstrerede også, at det er vigtigt – men også møgsvært – at holde fast i at tale om ledelsesopgaven. Det er ofte lettere at tale om de konkrete opgaver og teknikken.  

Hvordan man ledelsesmæssigt griber udfordringen an på topniveau for at sikre opbakning og forståelse, kan derimod være svært at blive konkret på. Men det er ikke desto mindre nødvendigt. For uden lederskab intet følgeskab. Alle kommunale topledere og kommunalbestyrelser kan derfor med fordel spørge sig selv: Hvad er det for en ledelsesopgave, vi står overfor? Hvordan får vi borgerne med på de store omstillinger? Hvordan får vi organisationen med? Hvad har vi brug for fra andre for at lykkes? Hvad er vores succeskriterier? Og hvad er vores næste skridt? 

Skab ærlige fortællinger

Et af budskaberne på KØF var, at balanceret og ærlig kommunikation er et af de bedste greb til at skabe forståelse og opnå følgeskab. Det balancerede består i, at fortællingen om demografi skal gå på to ben. Den må aldrig kun handle om tørre tal og økonomiske besparelser. Den skal også altid handle om hverdagsliv og livsglæde. For det er dejligt, at flere får mulighed for et langt og godt liv, og at flere liv bliver til. Men vi skal samtidig være ærlige og melde klart ud, at demografien er rigtig svær at håndtere, og at de politiske valg kommer til at gøre ondt på nogle. For det gør de – om vi vil det eller ej. Og vi må forvente, at fremtiden kommer til at kalde på markante omstillinger af fagligheden. Hvis vi ikke tør fortælle og forklare det, så står befolkningen og organisationen uforstående, skuffet og splittet tilbage, når omstillingerne for alvor ruller.

Den ærlige og balancerede fortælling fortæller imidlertid ikke sig selv. Den opstår ved, at kommunalbestyrelser og kommunale topledere igen og igen kommunikerer, hvordan landet ligger, hvad de prioriterer og hvorfor. Og derfor bliver dét efter min vurdering ikke bare en af de vigtigste kommunale ledelsesopgaver i år, men en af de vigtigste ledelsesopgaver overhovedet i vores samfund.

Skriv en kommentar
Svar på dette indlæg: Lederskab og følgeskab, når befolkningstallet boomer Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger