Ole Haves Ole Have Jørgensen blogger om ledelse, branding og generelt om den offentlige sektor

Ministeriet vil nu ringe rundt til skoler uden styr på 9. klasses prøver

Af Ole Have Jørgensen, mandag den 16. september 2019 kl. 10.00

Overskriften fra DK Nyt fangede mit blik, fordi den udfordrede mig. Det er kommunerne, der driver landets 1300 folkeskoler og i mit gamle job som kommunaldirektør ville jeg klart markere, at ministeriet kunne ringe til skolechefen eller til direktøren for området, før man begyndte at ringe rundt til individuelle skoler.

Men baggrunden for initiativet er alvorligt nok. Statsrevisorerne har fundet det meget problematisk, at mange folkeskoleelever ikke aflægger de afgangsprøver i 9. klasse, som har været obligatoriske siden 2006.  Statsrevisorerne er også utilfredse med, at Undervisningsministeriet ikke i tilstrækkelig grad har overvåget og understøttet, at folkeskolerne lever op til deres lovbestemte formål om at forberede eleverne til videre uddannelse, at tilsynet ikke har indfanget de skoler, som i flere på hinanden følgende år har mange elever, der ikke aflægger de obligatoriske 9.-klasseprøver, og at man ikke ved, hvordan fritagelser fra prøver anvendes i praksis, og i hvor høj grad sygemeldte og udeblevne elever efterfølgende aflægger prøver.

Den kritik falder i virkeligheden tilbage på kommunerne og på de byråd, der har ansvaret for driften af folkeskolerne. Problemerne med afgangsprøverne kan ikke have været ukendt i skolekredse. Hvorfor har kommunerne ikke taget problemerne op i tide og vist, at de selv kan tage hånd om udfordringen. Måske vil nogle politikere kommentere, at ansvaret er uddelegeret – men sådan spiller klaveret jo ikke - opgaver kan man uddelegere, aldrig det politiske ansvar.

Skriv en kommentar
Svar på dette indlæg: Ministeriet vil nu ringe rundt til skoler uden styr på 9. klasses prøver Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger