Ole Haves Ole Have Jørgensen blogger om ledelse, branding og generelt om den offentlige sektor

De fagprofessionelle??

Af Ole Have Jørgensen, torsdag den 1. februar 2018 kl. 10.00

Jeg var på Kommunaløkonomisk Forum i Aalborg d. 11. januar i år. Her løftede formanden for Ledelseskommissionen Allan Søgaard Larsen en lille smule af sløret for de overvejelser, kommissionen har gjort og gør sig. På en af formandens slides dukkede igen ordet ”fagprofessionelle” op.

I samfundslitteraturen taler man med akademisk arrogance om de fagprofessionelle, altså lærere, socialrådgivere, sygeplejersker, ingeniører m.v. som en gruppe, der underforstået er anderledes end ”os” – de ikke-fagprofessionelle eller generalisterne.

Dilemmaet er, at nogle grupper af medarbejdere på den måde prøver at indtage rollen som dem, der har førstefødselsretten og helt særlige forudsætninger for at lede den kommunale økonomi og organisation, selvom økonomi som bekendt ikke er en eksakt videnskab og ledelse bor et helt andet sted i hovedet på folk.

I min verden var det nu altid sådan, at en cand. oecon., en cand. jur. eller en cand. scient. pol. var lige så meget fagprofessionel som en sygeplejerske eller en bygningsingeniør – bare i andre fag. Men den deling skaber afstand, den inviterer til et ”dem” og ”os”, som er uhensigtsmæssigt i hverdagen. Det er i øvrigt en anden god grund til at de akademiske ledere skal på lederkursus sammen med de ikke akademiske ledere i den fælles organisation (oh ve!).

Men den fremtidige ledelsesudvikling skal altså først og fremmest rettes mod de mange forskellige fagligheder der til dagligt løser opgaven i den kommunale organisation, den skal passe til deres virkelighed, og den skal tale ind i deres lederskab, og den udvikling skal ikke foregå ud fra et ”dem” og ”os”, men ud fra et ”vi”.

Skriv en kommentar
Svar på dette indlæg: De fagprofessionelle?? Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger