Politisk Ledelse Mogens Lønborg blogger om politisk ledelse og styring af den kommunale virksomhed

Mogens Lønborg

Indehaver af AKADEMIET FOR POLITISK LEDELSE (AFPL) samt Lønborg Management

Mogens Lønborg, der er født i 1952 på Fyn, er uddannet cand.scient.pol. fra Århus Universitet. Han har i mange år arbejdet som ledelses- og organisationskonsulent og som tidligere sundhedsborgmester i København har han en længere politisk karriere bag sig. Til hverdag leder han AKADEMIET FOR POLITISK LEDELSE, der blandt andet har til formål at uddanne de folkevalgte (politikerne) i at være politikere og udøve politisk ledelse. 

Mogens Lønborg har en meget bred erhvervskarriere omfattende:

- Embedsmand – både i kommune og stat (bl.a. Finansministeriet).

- Lederjob i det private erhvervsliv.

- Mangeårigt virke som ledelses- og organisationskonsulent – både som ansat i et af de store konsulenthuse og med egen virksomhed siden 1994 (Lønborg Management). Har overvejende løst opgaver for den offentlige sektor.
Formand for en stor faglig organisation (C3, det tidligere Civiløkonomerne og nu fusioneret med Djøf).

- Næstformand for AC (Akademikernes Centralorganisation). En omfattende undervisningsvirksomhed som ekstern lektor ved universiteter og handelshøjskoler i en bred vifte af fag.

- Mangeårigt virke som kursusleder (bl.a. for Djøf og Danmarks Forvaltningshøjskole). I øjeblikket ekstern lektor i organisationsteori ved Handelshøjskolen i København (CBS).

- Forfatter til en lærebog i statistik (Grundbog i Statistik – værktøjer og analysemodeller).

- 12 år som kommunalpolitiker i Københavns Kommune, heraf de 4 år som sundheds- og omsorgsborgmester, og som leder af og gruppeformand for sit parti ( C ) gennem hele perioden. Genopstillede ikke ved det seneste valg til Borgerrepræsentationen.

Som politiker i Københavns Kommune har Mogens Lønborg varetaget en lang række poster og hverv, hvoraf skal nævnes:

- 4 år som sundheds- og omsorgsborgmester med det overordnede administrative ansvar for en forvaltning på knap 12.000 medarbejdere.

- I 12 år medlem af kommunens økonomiudvalg.

- 4 år som næstformand for Borgerrepræsentationen.

- Medlem af en række politiske fagudvalg: Miljøudvalg, Familie- og arbejdsmarkedsudvalg, Socialudvalg, Beskæftigelses- og integrationsudvalg mm.

- Formand for kommunens revisionsudvalg (i indeværende valgperiode)Formand for bestyrelsen for Amager Ressource Center (ARC), tidligere Amagerforbrænding I/S.

- Medlem af en række bestyrelser: Hovedstadens Sygehusfællesskab I/S, Miljølaboratoriet, Lynetten, CTR, Vestforbrænding I/S, DSB´s S-togsdivision, Sjællandske Symfoniorkester, Københavns Drengekor.

Mine indlæg...

Embedsmænd og kommunalpolitikere
30-09-2015 08:00:00

Bo Smith-udvalget har netop fremlagt deres med spænding ventede rapport: ”Embedsmanden i det moderne folkestyre”. Som ti...

Hvorfor skal politikeren klare alt selv?
12-06-2015 12:00:00

Til udøvelse af ledelse er der normalt knyttet noget hjælp, typisk i form af sekretærbistand. Det gælder bare ikke polit...

Arbejdsvilkår og demokratiet
19-05-2015 08:00:00

I Danske Kommuner no. 12 af 16. april 2015 rejser Peter Duetoft (S), medlem af Hjørring byråd og fhv. MF´er, spørgsmålet...

Skriv hvad du søger