En kommunalpolitikers stemme Matilde Powers blogger om den virkelighed, hun oplever ude i kommunerne

Hvad gør vi ved udfordringen med lægemanglen i yderområderne?

Af Matilde Powers, tirsdag den 12. marts 2019 kl. 10.00

Forslagene er mange – tving de nyuddannede ud, lad alle arbejde mere, giv højere løn til de, som arbejder langt væk fra storbyerne… 

De seneste år har man forsøger at løse udfordringen med lægemangel ved at tvinge alle læger til at arbejde fuld tid i praksis. Staten har altså langsomt fjernet de praktiserende lægers mulighed for at deles om et ydernummer, som tidligere gav lægerne mulighed for at arbejde på nedsat tid eller løse andre arbejdsopgaver ved siden af praksisarbejdet. Men spørger man lægerne selv, forværrer dette tiltag kun problemet. Lægerne mener grundlæggende ikke, at vi mangler speciallæger i almen medicin, men de oplever, at mange af deres kollegaer søger alternative stillinger i privatsektoren, netop fordi deres mulighed for selv at bestemme, hvor meget de ønsker at arbejde i deres praksis, er blevet væsentlig forringet de seneste år. 

Den forringede mulighed for fleksibilitet i almen praksis har også negativ indvirkning på os som kommune. Med den stigende ældredemografi og det øgede antal lokale sundhedsopgaver, har vi stærkt brug for et godt samspil med vores lokale læger. Fx har vi i Furesø brug for, at få én læge tilknyttet hver af vores plejehjem, således at personalet ikke skal ringe efter 20 forskellige læger til 20 forskellige beboere. Men fordi vores praktiserende læger i dag er tvunget til at arbejde på fuld tid, og dermed står alene med ansvaret for mellem 1600 og 2000 borgere, kan mange af dem ikke overskue også at påtage sig rollen som plejehjemslæge – selvom de gerne ville. 

Forsøget med at få alle læger til at arbejde fuld tid i deres praksis har altså ikke løst problemet med lægemanglen i yderområderne. Til gengæld har det forringet kommunernes mulighed for at samarbejde med deres lokale læger. Så lad os erkende, at dette tiltag ikke virker, og prøve noget andet…

Skriv en kommentar
Svar på dette indlæg: Hvad gør vi ved udfordringen med lægemanglen i yderområderne? Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger