Hegaards hjørne Kristian Hegaard blogger om økonomisk og social ansvarlighed

Uddannelsesdebat - også i kommunerne

Af Kristian Hegaard, tirsdag den 25. september 2012 kl. 07.30

I løbet af de næste måneder vil der på landsplan vil blive debatteret uddannelse i alle mulige sammenhæng, herunder folkeskoler ved Ny Nordisk Skole og evaluering af gymnasiereform mv. Årsagen hertil er klar, idet Danmarks konkurrencedygtighed er svækket de senere år, og det parameter vi skal vinde på nu og fremover er viden og faglighed. 

Fra kommunal side er det selvfølgelig prioriteringer omkring folkeskoler og disses fremtidige rammer, der er relevant at debattere. Debatten er værd at tage, selvom de fleste kommuner efterhånden har indgået budgetforlig, fordi eventuelt nye skoletiltag rækker længere frem end blot næste års budget.

For få uger siden bebudet Københavns Kommune, at de ville hæve timetallet for dansk og matematik i nogle af de mindre klassetrin med det formål at forbedre færdighederne inden for læsning, skrivning og regning.

Dette er en kvantitativ måde at opgradere folkeskolen på, men spørgsmålet er, om det også kvalitetsmæssigt højner niveauet på længere sigt. De dygtige elever, der kan koncentrere sig igennem en hel dobbeltlektion skal nok få ud af de ekstra timer, men spørgsmålet er om de mindre dygtige elever får fagligt udbytte af endnu en dansk eller matematik time, hvor de i forvejen har svært ved at følge med.

I den anledning er det derfor også vigtigt at se på moderne didaktik og implementere bevægelse og kreativitet i undervisningen, når vi ved, at det er noget, der virker på denne målgruppe.

 Når det så er sagt, er der også de andre kommunale muligheder for prioritering omkring linjefagslærere, efteruddannelse, IT-investeringer og andre fysiske rammer. Eftersom riget fattes penge og der ikke er råd til det hele, skal der prioritereres og lyttes til de faglige input eksperterne kommer med, så vi implementerer de rette elementer i undervisningen, der er fagligt belæg for.

Derfor bliver det spændende at se, hvad der kommer ud af de mange stormøder og anden debat omkring Ny Nordisk Skole, der forhåbentlig lægger op til en række anbefalinger omkring fremtidens uddannelser. Én ting er sikkert: Der findes andre måder at forbedre den fremtidige folkeskole på end blot at sætte timetallet op.

Skriv en kommentar
Svar på dette indlæg: Uddannelsesdebat - også i kommunerne Felter med * skal udfyldes
 
Kristian Hegaard

Kristian Hegaard

stud.jur.

Kristian blogger om kombinationen af økonomisk og social ansvarlighed samt de svære beslutninger og prioriteringer, der er forbundet med det kommunalpolitiske arbejde.

Skriv hvad du søger