Hegaards hjørne Kristian Hegaard blogger om økonomisk og social ansvarlighed

Saml fagligheden for borgernes bedste

Af Kristian Hegaard, torsdag den 2. februar 2012 kl. 13.44

Først og fremmest takker jeg for invitationen til Frederiksberg fra kommunalpolitiker Tina González-Schelbeck i hendes blogindlæg, der er et svar på mit tidligere blogindlæg omhandlende at flytte det specialiserede socialområde. Jeg har boet på Frederiksberg næsten halvdelen af mit liv, så det vil altid være rart med et gensyn.

Jeg tror ikke kun, det er på Frederiksberg, at der bliver udviklet nye løsninger uge for uge. Medarbejdere i kommunernes sociale forvaltninger har knoklet og tilegnet sig kompetencer i videst mulige omfang, siden kommunalreformen blev indført. Og de gør det stadig.

Men hvorfor ikke have ambitioner om at gøre det endnu bedre? Lad os se på, hvordan vi kan øge fagligheden.

Man kan undre sig over, hvorfor man ikke i hele Danmark udformer en fælles strategi for både det specialiserede socialområde og sundhedsområdet. I regionerne har man som bekendt med hospitalsplanerne mindsket antallet af hospitaler for i stedet at samle ekspertisen nogle få steder, således at den bedst mulige faglige kompetence opnås.

I kommunerne har strategien derimod været modsatrettet, når det drejer sig om det specialiserede socialområde. Inden kommunalreformen lå kompetencen for det specialiserede socialområde hos de 15 amter og blev herefter spredt til 98 kommuner. Derved blev de faglige kompetencer decentraliseret og spredt, hvilket hverken er bedre eller billigere for de berørte borgere. Tværtimod.

En anden relevant problemstilling er placeringerne af specialinstitutionerne under amterne, da disses placering i dag er en medvirkende årsag til, hvor udgiftspresset har været højest. Mange familier med handicappede børn flyttede med fordel tæt på specialinstitutionerne for at være tættere på deres nære. Dette har resulteret i, at der er en urimelig forskel på fordelingen af udgifter i kommuner med og uden geografisk placering af specialinstitutioner.

I mindre kommuner medfører det betydelige udsving i økonomien, når dyre enkeltborgere fra-/tilflytter en kommune, hvilket sommetider resulterer i en urimelig hetz mod enkeltpersoner. Området bør således samles i en større enhed, der som følge af en større volumen gør udsvingene håndterbare – særligt for mindre kommuner.

På baggrund af den stigende tendens med at hjemtage borgerne til tilbud i egen kommune medfører det ligeledes, at kommunerne grundet manglende volumen i deres egen kommune kan risikere at måtte lukke enkelte specialinstitutioner, fordi der ikke er nok grundlag for at drive dem videre. (se hertil: http://politiken.dk/debat/kroniker/ECE1503053/handikappede-boern-og-deres-familier-bliver-ladt-i-stikken/).

Dermed går endnu mere ekspertise tabt, og værst af alt skal nogle brugere flytte fra vante rammer, hvilket ikke harmonerer med faglige anbefalinger.

En yderligere problemstilling drejer sig om, at der desværre er meget få incitamenter til at gøre kommuner handicapvenlige. Hvis en borger egenhændigt flytter til en anden kommune, overtager den nye kommune betalingskompetencen.

Kommunerne, der har et godt rygte angående deres behandling af handicappede, bliver således "straffet" økonomisk som følge af de forøgede udgifter, idet der er lave statsrefusioner forbundet med området.

Kommuner, der har et mindre godt rygte med mange fraflytninger til følge, bliver derimod "belønnet økonomisk", eftersom de har nedbragt udgifterne til det specialiserede socialområde. Det er derfor muligt for kommuner at spekulere i at undlade at fremme handicapvenlige faciliteter. Dét skal der gøres noget ved.

Såfremt Tina González-Schelbeck gør alvor ud af sin invitation, håber jeg ligeledes, at hun eksempelvis inviterer en journalist fra Danske Kommuner eller andet relevant medie, således at der virkelig kan komme fokus på problemstillingerne og de forskellige holdninger på dette område.

Skriv en kommentar
Svar på dette indlæg: Saml fagligheden for borgernes bedste Felter med * skal udfyldes
 

Tilbagemelding

Af:Tina Gonzalez - Den10.02.2012 kl. 17:52Anmeld kommentar

Kære Kristian Hegaard

Du er som skrevet står velkommen til at besøge os på Frederiksberg - med eller uden journalister.

Vh Tina

Kristian Hegaard

Kristian Hegaard

stud.jur.

Kristian blogger om kombinationen af økonomisk og social ansvarlighed samt de svære beslutninger og prioriteringer, der er forbundet med det kommunalpolitiske arbejde.

Skriv hvad du søger