Hegaards hjørne Kristian Hegaard blogger om økonomisk og social ansvarlighed

Politikere i handicapråd har sin berettigelse

Af Kristian Hegaard, onsdag den 29. februar 2012 kl. 08.39

Kirsten Jensen, borgmester i Hillerød, foreslog for få uger siden gennem en skrivelse til socialministeren, at politikerne skal ud af de kommunale handicapråd. Istedet var forslaget, at kun brugerrepræsentanter og eventuelt andre eksterne medlemmer udpeget af byrådene skulle have plads i handicaprådene. En ualmindelig dårlig idé.

Først og fremmest er det vigtigt at se på rådenes rolle for kommunerne. Handicaprådene har hovedsagligt to arbejdsopgaver: At rådgive byrådet i handicappolitiske spørgsmål og fungere som et dialogforum vedrørende spørgsmål af mere overordnet karakter. Se hertil Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område § 50.

I arbejdet med at give rådgive byrådet i handicappolitiske spørgsmål kan dette ske ved en diskussion af en sag, der senere skal til udvalgsbehandling, hvormed rådet kan give sit besyv med forinden. Det skal herfra erkendes, at der i få tilfælde kan være formelle vanskeligheder hermed, idet det kan virke lidt besynderligt for politikerne at være med til at udarbejde et høringssvar – til sig selv. Det kan også være vanskeligt for politikere at binde sine partikolleger eller andre som følge af en udmelding foretaget i Handicaprådet gennem et høringssvar. Problemsstillingen kan være særlig vanskelig, når der er tale om høringssvar til budget eller andre større politiske aftaler, hvor der er indgået et forlig.

Disse problemsstillinger kan dog løses simpelt ved at delegere kompetencen til høringssvar til brugerrepræsentanter ved Danske Handicaporganisationer i de tilfælde, hvor det ikke giver mening for politikerne at være medstiller på et høringssvar. Dette er da også praksis i en række kommuner.

Derved sikres, at der stadig fremsendes et høringssvar med et fokus på det handicapmæssige aspekt til den politiske behandling. 

Det ville ligeledes være et mindre godt signal at sende i disse sparetider. Selvom det måske ikke er meningen med forslaget, kan det fortolkes således, at man ikke ønsker inddragelse, når de svære prioriteringer skal besluttes. 

I henhold til arbejdsopgaven som et dialogforum, er denne arbejdsopgave ligeledes væsentlig. I rådene har man ligeledes sager på dagsordenen af mere generel karakter eller overordnet politisk sigte. Her kan eksempelvis gøres en forventningsafstemning af det sociale serviceniveau sammenholdt med den økonomiske situation eller politisk prioritering. Der kan ligeledes udvikles nye ideer til nye måder at tænke velfærd, da det er et af de færreste netværk, hvor der er en stærk politisk repræsentation sammen med brugerne. Det skaber en klarhed hos brugerne, som kan forebygge en ubegrundet fryg..

Samlet set er der derfor en lang række fordele ved politikere i handicaprådene, mens ulemperne kan løses ganske enkelt.

Skriv en kommentar
Svar på dette indlæg: Politikere i handicapråd har sin berettigelse Felter med * skal udfyldes
 
Kristian Hegaard

Kristian Hegaard

stud.jur.

Kristian blogger om kombinationen af økonomisk og social ansvarlighed samt de svære beslutninger og prioriteringer, der er forbundet med det kommunalpolitiske arbejde.

Skriv hvad du søger