Hegaards hjørne Kristian Hegaard blogger om økonomisk og social ansvarlighed

Ny evaluering af kommunalreform er første skridt

Af Kristian Hegaard, torsdag den 21. marts 2013 kl. 15.30

Først og fremmest vil jeg gerne kvittere for det store arbejde, der formodentlig ligger bag udarbejdelsen af evalueringen af kommunalreformen. Det er langt fra alle kommuner, der er ens, og der kan være forhold, som ved implementeringen af kommunalreformen ikke nødvendigvis er ens for alle kommuner grundet størrelse af kommuner, demografi eller andet.

Når det så er sagt, kan man også stille spørgsmål om, hvorvidt evaluering som begreb af kommunalreformen er sigende i forhold til det papir, der er blevet sendt ud. Evalueringen berør mange interessante problemstillinger, men der er en lang række emner inden for blandt andet social- og sundhedsområdet, som ikke berøres. Her tænker jeg særligt på de mindre komplekse dele, idet der er en særegen gennemgang af særligt de mest komplekse behov inden for disse områder.

Det er selvfølgelig et udtryk for et ganske sympatisk synspunkt om at ville fokusere på de svageste. Det er vigtigt, at der er et særligt fokus herpå, så længe man ikke glemmer den store gruppe, der tillige har et behov, der dog ikke er af samme komplekse karakter som andre. Det kan hurtigt blive lidt teknisk, men det korte af det lange er, at der gerne ses endnu en evaluering, som tager lidt bredere fat på hele kommunalreformen.

Jeg har tidligere i denne blog agiteret for at rykke det specialiserede socialområde fra kommunerne over til staten eller regionerne. For at gøre en lang historie kort handler det om, at jeg er i tvivl om den faglighed, der lå i amterne, er opretholdt, da man spredte kompetencen fra 15 amter ud på 98 kommuner. Jeg er sikker på, at det går godt i mange kommuner, men tror alligevel, det kan videreudvikles og forbedres fagligt ved at rykke opgaver fra kommunerne inden for dette område.

Derfor glæder det mig, at der i evalueringen er et særligt fokus på det specialiserede socialområde, for så vidt angår de mest komplekse behov, ligesom der i redegørelsen for udfordringerne er beskrevet nogle af de samme bekymringer, jeg tidligere selv har givet udtryk for. Hertil er knyttet en række forslag omkring bedre koordinering, ligesom der også er nævnt forhold omkring opgaveændring af dele af de mest komplekse områder inden for socialområdet. Det er vældig positivt, at man i et vist omfang har mod til dette for at sikre et bedre fagligt miljø til glæde for borgerne med det største behov.

Når det så er sagt, er det vigtigt, at de kommende forhandlinger mellem Danske Regioner og KL ikke kun kommer til at blive en tovtrækningskonkurrence, om hvem de mener er dygtigst til at varetage det specialiserede område. Der er en lang række andre faktorer, der skal belyses, hvorfor der er behov for en evaluering af hele kommunalreformen, for så vidt angår andre områder end de mest specialiserede.

Kommunerne varetager en lang række nære kerneydelser for borgerne – rigtig mange af disse overtog de kompetencen for ved kommunalreformen. For at optimere denne service på bedste vis og for de samme penge, er der behov for at se på, om den nuværende struktur er optimal.

Skriv en kommentar
Svar på dette indlæg: Ny evaluering af kommunalreform er første skridt Felter med * skal udfyldes
 
Kristian Hegaard

Kristian Hegaard

stud.jur.

Kristian blogger om kombinationen af økonomisk og social ansvarlighed samt de svære beslutninger og prioriteringer, der er forbundet med det kommunalpolitiske arbejde.

Skriv hvad du søger