Hegaards hjørne Kristian Hegaard blogger om økonomisk og social ansvarlighed

Jagten på de erhvervsaktive

Af Kristian Hegaard, torsdag den 24. maj 2012 kl. 09.30

Danmark står over for en fælles problemstilling vedrørende demografi, hvor antallet af erhvervsaktive er stagnerende eller faldende, mens antallet af 65-årige og over er markant stigende. Det er naturligvis ikke et problem i sig selv, at de store årgange er gået på pension. De har gjort meget godt for Danmark og været en medvirkende faktor til vores vækst og velstand de sidste 50 år.

Det kommer ikke som nogen overraskelse, at udviklingen af demografien går denne vej. Man har vidst længe, at store årgange ville gå på pension i disse år, men alligevel har man ikke været god nok til at tage det med i de økonomiske betragtninger i de gode år.

Mange kommuner udvider i disse år deres boliggrundlag for at imødekomme demografireguleringen. Med flere ældre bor der således færre pr. bolig end tidligere, hvilket kan nødvendiggøre et øget boliggrundlag, såfremt en kommune vil opretholde et vist befolkningsantal eller ligefrem øge det for at tiltrække erhvervsaktive borgere. Målsætningen om at tiltrække ressourcestærke børnefamilier understreges da også af flere af de strategier, som kommunerne hver især har. Herefter opstår således en konkurrence mellem kommunerne for at tiltrække disse erhvervsaktive borgere.

Nye, moderne, klimavenlige boliger er blandt slagordene til at tiltrække unge børnefamilier med erhvervsaktivitet og med skatteindtægt til kommunekassen, men hvor stor en økonomisk fordel er det egentlig for kommunen i sidste ende?

Det er ikke klart, hvad der reelt tilfalder kommunen samlet set med skatteindtægterne, når der ligeledes kan være ekstra udgifter til dagsinstitution og skoler med videre. Tilsvarende synes jeg heller ikke det fremstår klart, hvad der bliver taget af den ekstra skatteindtægt til for eksempel udligningssystemet.

I sidste ende er den væsentligste indtægtskilde nok provenuet fra grundsalget, hvad enten det er erhvervsaktive, borgere på overførselsindkomster eller ældre, der flytter til kommunen, for hvem siger, at det nødvendigvis er erhvervsaktive, der vil købe sig ind i de nye boliger.

Man kan forsøge at skabe gode rammer for børnefamilier med gode skoler, institutioner, sikker trafik og herlige idrætsfaciliteter, men man kan naturligvis aldrig forbyde ældre eller andre at flytte til kommunen.

Hvis man klatrer op i helikopterperspektivet, kan man diskutere, hvor meget samfundet overordnet set får ud af, at kommunerne konkurrerer om de erhvervsaktive. Det ændrer for eksempel ikke noget for Danmarks statskasse, om hr. og fru Danmark betaler skat i x eller y kommune.

Der er dog også positive elementer i konkurrencen om børnefamilierne, idet kommunerne her udfører en af deres kernekompetencer ved at forbedre folkeskoler og dagsinstitutioner for at tiltrække ressourcestærke familier.

Selv om der både er fordele og ulemper, vil det nok være en konkurrence, der altid vil være mellem kommunerne, selv om udligningen jævner en given del af den indkomst, der stammer fra skatteindtægter.

Skriv en kommentar
Svar på dette indlæg: Jagten på de erhvervsaktive Felter med * skal udfyldes
 
Kristian Hegaard

Kristian Hegaard

stud.jur.

Kristian blogger om kombinationen af økonomisk og social ansvarlighed samt de svære beslutninger og prioriteringer, der er forbundet med det kommunalpolitiske arbejde.

Skriv hvad du søger