Hegaards hjørne Kristian Hegaard blogger om økonomisk og social ansvarlighed

Høj faglighed for de svageste

Af Kristian Hegaard, tirsdag den 17. april 2012 kl. 09.00

For et par uger siden præsenterede Danske Regioner et udspil om opgavefordelingen af det specialiserede social- og undervisningsområde under navnet ”Klart ansvar for de svageste”. Udspillet stod en smule i skyggen af Kommunalpolitisk Topmøde, der lancerede et spændende udspil om det nære sundhedsvæsen på samme tid.

I al sin enkelthed går ”Klart ansvar for de svageste” ud på at omplacere dele af det specialiserede social- og undervisningsområde hos regionerne. Dette drejer sig om den mest specialiserede indsats. Budskabet kan alle være enige i, da det drejer sig om høj kvalitet for pengene, hvilket må tilstræbes i disse økonomiske tider. Man må erkende, at selv om man ønsker en socialt ansvarlig politik, går det hånd i hånd med økonomiske prioriteringer.

Kommunerne har i dag det fulde myndigheds- og finansieringsansvar. I kommunerne drives det specialiserede område i nærmiljøet og i tæt samarbejde med normalområdet. Dette lægges der fortsat op til for de letspecialiserede handicaps og med god grund, eftersom de med tiden kan få mulighed for at indtræde i normalområdet i større eller mindre omfang. Hvis det skal lykkes, skal deres tilbud ikke ligge for langt fra deres vante omgivelser. Denne målgruppe er stor og kan som oftest håndteres af kommunerne selv i kommunale væresteder eller lignende. Nærheden er derfor vigtige at bevare her, men kan være en ulempe for det mere komplekse område. Her er det kompetencen og fagligheden, der skal være i højsædet.

Det leder til spørgsmålet: Hvad er faglighed, og i hvilket miljø udvikles faglighed?

Der er ikke umiddelbart tvivl om, at faglighed handler om dygtiggørelse ved at være god til noget, men mindst ligeså interessant er, hvordan man bliver endnu dygtigere til noget – i dette tilfælde behandling af komplekse handicap.

Som det er i dag, drives de mest komplekse områder af kommunerne, som har forskellige indbyggertal og derfor også forskellig volumen i antallet af borgere med komplekse handicaps. Derfor er der små kommuner med en lille volumen, men andre kommuner med en lidt større volumen. Selv om enhver medarbejder knokler alt, hvad de kan, i alle landets kommuner, så tror jeg ikke, det er hensigtsmæssigt med 98 enheder, når det drejer sig om det mest specialiserede område. Derfor hilser jeg Danske Regioners udspil velkommen, da det lægger op til en debat. Det er ikke sikkert, det er den bedste løsning, men debatten og opmærksomheden på området er vigtig. Uanset hvem der i fremtiden får ansvaret, må det være det bærende princip, at der samles færre enheder og  centralisering af fagligheden. 

Min opfattelse er, at der skal en langt større volumen til at håndtere de komplekse sager.

Desto flere sager, fagpersonerne får set og beskæftiget sig med, desto mere udvikler de sig og samler viden samt erfaring. Desuden vil der være bedre muligheder for videndeling, når eksperterne samles, ligesom der derfor vil være mulighed for at specialisere sig endnu dybere i komplekse handicap, da eksperterne kan fordele sig i forskellige teams. Kort sagt: Højt specialiserede sociale opgaver må kræve højt specialiseret faglighed. 

Det er ikke afgørende, om denne faglighed samles med kommunerne eller regionerne som overordnet ansvarlig. Det vigtigste er, at der sker nogle klare ændringer, som sikrer bæredygtigheden i området. Der synes også at være økonomiske fordele på længere sigt, eftersom man med en større volumen kan udnytte specialinstitutioner bedre og samle ensartede handicap i sådanne institutioner. Derudover slipper man også for en række unødvendige udgifter til benchmarking og andre overheadudgifter, hvor kommunerne i dag bruger en masse tid på at sammenligne sine udgifter til de specialiserede områder med andre kommuner. 

Der er ikke mulighed for, at området får tilført flere midler med de nuværende økonomiske tider, og netop derfor er det vigtigt at reformere området, således at det kan fremtidssikres på en faglig forsvarlig måde.

Det handler ikke om, at der bare skal flere penge til regionerne eller kommunerne. Det væsentligste er en bedre faglighed for de samme penge til gavn for de svageste.

Skriv en kommentar
Svar på dette indlæg: Høj faglighed for de svageste Felter med * skal udfyldes
 
Kristian Hegaard

Kristian Hegaard

stud.jur.

Kristian blogger om kombinationen af økonomisk og social ansvarlighed samt de svære beslutninger og prioriteringer, der er forbundet med det kommunalpolitiske arbejde.

Skriv hvad du søger