Hegaards hjørne Kristian Hegaard blogger om økonomisk og social ansvarlighed

Giv gratis idræt til fattige børn

Af Kristian Hegaard, tirsdag den 8. november 2011 kl. 08.15

Med rubrikken ”Dyr idræt udelukker fattige børn” kunne man d. 5. november i Politiken læse om sammenhængen mellem en families økonomiske forhold og en heraf afledt tilbøjelighed til at dyrke idræt. Med kommunernes ansvar for sundhedsforebyggelse er dette en yderst relevant problemstilling. Ikke alle kommuner ved helt præcist, hvor de skal sætte ind og, hvad der virker, ligesom det ofte er i forebyggelsespuljer man finder besparelser, fordi det måske ikke er et egentligt kerneområde på linje med den direkte pleje og omsorg til de svageste.

Hvis der er to forebyggende foranstaltninger med adskillige videnskabelige dokumentationer, så er det sund og varieret kost samt fysisk aktivitet 30-60 minutter dagligt.  Adgangen til fysisk aktivitet og sund kost er ofte socialt skævvridende, fordi økologiske fødevarer er dyrere end andre, ligesom idrætskontigenter til idrætsforeninger ikke er billige, for ikke at tale om det udstyr der også er nødvendigt for deltagelsen. Der er derfor tale om behovet for at fremme en social indsats.

Fra et kommunalt perspektiv er fokus på sund kost sket gennem en række kampagner, ligesom der er fokus på den sunde, varme mad i dagsinstitutionerne og andre kommunale institutioner. Den samme fokus synes ikke at have været på den fysiske aktivitet, men en pulje sidste år fra Socialministeriet på 76,3 mio. målrettet projektet om at få flere fattige børn i gang med idræt, har forhåbentligt ændret dette. Det var dog ikke alle kommuner, der fik del heri og opgaven har en sådan vigtighed, at alle landets kommuner hver især bærer ansvaret.

For virkelig at kunne målrette indsatsen bør det være muligt at kunne give frie idrætskontigenter ud fra en indkomstdifferentiering, således man satte en grænse for fx husstandsindkomst på 300.000-400.000 og derunder ville indløse muligheden for gratis og varig kommunal støtte på 1000-1500 kr. til en idrætsforening. Det var også en ordning vi diskuterede i Fredensborg Kommune ved drøftelserne om budgettet i 2010, men problemet er blot, at en sådan forskelsbehandling ikke er lovlig på nuværende tidspunkt. Der skal således lyde en opfordring til det modsatte herfra. Det vil ikke koste Folketinget en krone og det skal herefter være op til kommuner selv at fastsætte et serviceniveau vedrørende et sådant tilbud.

Der er desuden en klar samfundsøkonomisk gevinst herved. Lad os antage, at en indlæggelse på et hospital koster 5.000 kr. om dagen. Mon ikke en støtte til idrætskontigent á 1.000 og dertilhørende kontinuerlig fysisk aktivitet i en idrætsforening forebygger mindst en dags hospitalsindlæggelse i livet på længere sigt? Endvidere er der en lang række andre fordele som øget socialt samvær, ligesom den ovenstående undersøgelse konkluderer en øget tilbøjelighed for, at de der har gået til idræt som barn giver dette videre til deres kommende generationer.

Skriv en kommentar
Svar på dette indlæg: Giv gratis idræt til fattige børn Felter med * skal udfyldes
 

Burde være en selvfølge.

Af:Claes Pedersen - Den20.12.2011 kl. 16:35Anmeld kommentar

Idræt er fredens projekt.
Når det ses de store modsætninger i dag imellem fattiges udlykkeses fra idrætsklubberbe, skyldes det nedprivioterigen i den offentlige sociale politik. Jeg har selv familiesmæssige baggrund fra et arbejder kvarter i Vejle. " Vestbyen" Som historisk er kendt for producere store fodboldspiller på samle bånd, min egen far var en af de første, og tros han kom fra meget fattige vilkår, fik han alligevel muligheden for udvikle hans talent i dagtidens arbejder blodklub og blev den første landsholdspiller i byen. I dag ville han med hans sociale baggrund, være kommet under det offentlige hjælpe system og hans evner ville ikke være blevet udviklet, for det går mere på holde mennesker nede i dag i socialt belastede områder, og så er valget imellem kriminalitet, misbrug, psykiske sygdom, eller man udvikler en Rambo personlighed som Lars Lykke Rasmussen som også stammer fra Vestbyen i Vejle. Så er brug idræt får en meget større proviotering i dansk social politik, som er helt i den olympiske ånd om mennesker tros nationalitet og forskillighed kan udkæmpe kampe på fredligvis og opbygge venskaber.

Kristian Hegaard

Kristian Hegaard

stud.jur.

Kristian blogger om kombinationen af økonomisk og social ansvarlighed samt de svære beslutninger og prioriteringer, der er forbundet med det kommunalpolitiske arbejde.

Skriv hvad du søger