Hegaards hjørne Kristian Hegaard blogger om økonomisk og social ansvarlighed

Flyt det specialiserede socialområde

Af Kristian Hegaard, fredag den 13. januar 2012 kl. 10.58

Formænd af Danske Regioner Bent Hansen og Carl Holst foreslog i starten af januar, at regionerne skal overtage dele af de specialiserede socialområder fra kommuner.

Det er et fortrinligt forslag, som længe har været ønsket i nogle kommunale kredse.

Det er ingen hemmelighed, at der har været mange meninger om kommunalreformen fra 2007, der førte en lang række ændringer og nye strukturer med sig. Man må dog også være realist og forestille sig, at når man tager fat i så stort et område med mange ændringer til følge kan man ikke undgå, at nogle af disse ændringer ikke har været optimale eller ikke virket efter hensigten.

Et område hvor der bør ske ændringer inden for en overskuelig fremtid, drejer sig om det specialiserede socialområde. I regionerne har man med resultater samlet specialerne inden for en række sektorer for at udvikle disses kompetencer til fordel for fagligheden og ikke mindst patienterne. Tendensen hos regionerne er således, at man har centraliseret og samlet fagpersonerne.

På det specialiserede socialområde, der henhører under kommunernes kompetence har strategien været en helt anden. Området gik fra amterne til kommunerne i 2007, hvormed opgaven er blevet uddelt til nogle mindre enheder end tidligere. Således er den faglige kompetence og ekspertise, der før var samlet hos amterne, spredt fra vid og sans rundt omkring kommunerne. Det kan ikke undgås at indvirke på den faglige indsats, selvom kommunerne gør alt, hvad de kan for at kvalificerer deres indsats bedst muligt.

Derudover hører man ofte i medierne, at udgifterne til det specialiserede socialområde er steget og sætter kommunernes økonomi under pres. Det er sandt. Men der er ligeledes en række bagvedliggende grunde hertil, som ikke relaterer sig til hverken servicestigninger eller andre forbedringer. Tværtimod. Kommunernes har store overheadudgifter til rapporter, evalueringer, indberetninger, minuttælleri hos pædagoger til brug for udlicitering, kontrol og køb og salg af pladser kommunerne imellem. Disse udgifter finder til dels sted på baggrund af den tabte faglighed, der kompenseres gennem ovenstående.

Desuden kostede en handicappet borger kommunerne maksimalt 400.000, da området tilhørte amterne. Det beløb der oversteg 400.000 blev finansieret af amterne. Derfor vil kommunerne opleve, at de betaler mere for en lang række borgere uden dette skyldes ændringer i service, men blot at de har fået den fulde betalingskompetence uden at få tilstrækkelig med refusion fra staten. Det gør, at man er nødt til at skære andre steder i kommunebudgetterne for at disse kan hænge sammen. Dette er en af grundene til de mange historier i medierne om nedskæringer. Der har ikke været så voldsomme prisstigninger, som det fremgår af medierne, idet borgerne i de fleste tilfælde koster det samme.

Det der er særligt problematisk ved ordningen er, at der kan opstå en konkurrence mellem kommunerne om at have så få dyre handicappede enkeltsager som muligt. De kommuner der har gode forhold for handicappede bliver straffet økonomisk på grund af en lav statsrefusion, i det omfang handicappede flytter til deres kommune. Kommuner med dårlige forhold for handicappede sikrer sig i stedet en økonomisk, hvis handicappede fraflytter kommunen, idet de hermed har lavere udgifter.

Der synes heldigvis ikke at være mange kommuner der har denne tankegang, men det kan blive en konsekvens af områdets placering. Der er dog allerede set eksempler på politikere, der vejer dyre enkeltsager op mod hvor meget det fx koster at have en skole eller et bibliotek. Det er en uanstændig tankegang, som ingen være tjent med. Derfor skal de specialiserede socialområde i vidt omfang flyttes væk fra kommunerne.

Skriv en kommentar
Svar på dette indlæg: Flyt det specialiserede socialområde Felter med * skal udfyldes
 
Kristian Hegaard

Kristian Hegaard

stud.jur.

Kristian blogger om kombinationen af økonomisk og social ansvarlighed samt de svære beslutninger og prioriteringer, der er forbundet med det kommunalpolitiske arbejde.

Skriv hvad du søger