Hegaards hjørne Kristian Hegaard blogger om økonomisk og social ansvarlighed

Differentieret brugerbetaling, hvorfor ikke?

Af Kristian Hegaard, onsdag den 16. november 2011 kl. 11.09

I sidste uge lagde, nyhedsbrevet Momentum udgivet af KL, op til en diskussion af aldersrabatter og brugerbetaling for de mest velstillede ældre. Det er en diskussion, der ikke nødvendigvis er populær. Dette synes også at være årsagen til, at luften gik hurtigt ud af ballonen, hvorved debatten forlod den politiske diskussion ligeså hurtigt, som den entrerede mediernes dagsorden. 

I landet over er der sparet adskillige hundrede millioner på diverse kommunale serviceydelser. Sådanne besparelser medfører servicereduktioner på en så kraftig måde, der metaforisk kan beskrives som at klippe håret af en skaldet mand. Yderligere besparelser medfører således en skalpering og derfor er det vigtigt at tænke nyt. Derfor er diskussionen om aldersrabatter og en differentieret brugerbetaling vigtig.

Hvis vi virkelig skal ind og prioritere samfundets penge, er det så rimeligt, at de velstillede får tilkendt gratis ydelser eller aldersrabatter i det daglige, mens de økonomisk svagt stillede ældre knap nok kan få dagen til at hænge sammen? Det synes jeg ikke. Derfor skal det tages til overvejelse om, der kan være muligheder for differentieret brugerbetaling ved praktisk hjælp såsom gratis rengøring, tøjvask og indkøb, der er blandt de kommunale ydelser. For at give brugerbetalingen en social afbalanceret profil, må der ske en differentiering på baggrund af borgerens formue. Brugerbetalingen skal naturligvis heller ikke være af en sådan karakter, at de ældre fravælger ydelser, de reelt har behov for.

Det er vigtigt at sondre mellem praktisk hjælp, som fremgår af ovenstående og personlig pleje, hvor sidstnævnte handler om personlig hygiejne, af- og påklædning, forflytning m.m.. Jeg mener endnu ikke tiden er moden til at debattere brugerbetaling for personlig pleje, idet der her er tale om basal livsførelse. Selvfølgelig kan man også argumentere for, at det er normal livsførelse at have et rent hjem, rent tøj m.v., men det er lettere at få familie/venner til at udføre et sådan arbejde, ligesom det ikke er unormalt for hverdagsfamilier at købe sig til rengøringshjælp.

Dermed en opfordring til, at kommunerne får mulighed for at arrangere differentieret brugerbetaling. Herefter må det være op til kommunerne selv at vurdere, hvorvidt dette skal være gældende standard i kommunen og i hvilket omfang.

Skriv en kommentar
Svar på dette indlæg: Differentieret brugerbetaling, hvorfor ikke? Felter med * skal udfyldes
 
Kristian Hegaard

Kristian Hegaard

stud.jur.

Kristian blogger om kombinationen af økonomisk og social ansvarlighed samt de svære beslutninger og prioriteringer, der er forbundet med det kommunalpolitiske arbejde.

Skriv hvad du søger