Hegaards hjørne Kristian Hegaard blogger om økonomisk og social ansvarlighed

Kristian Hegaard

stud.jur. på Københavns Universitet, medlem af Fredensborg byråd (R)

Mit navn er Kristian Hegaard, og jeg er byrådsmedlem i Fredensborg Kommune, hvor jeg med mine 20 år er den yngste politiker i kommunen. Her repræsenterer jeg Radikale Venstre og er desuden det yngste byrådsmedlem i partiet på landsplan.

Til konstitueringen opnåede jeg pladser i Fritids- og Erhvervsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget, ligesom jeg er formand for kommunens Handicapråd. Udvalg der alle har tilknytning til mine personlige interesser, idet jeg som frivillig fodboldtræner i den lokale fodboldklub Humlebæk Boldklub har en stor interesse i det lokale fritids- og idrætsliv.

Da jeg har siddet i kørestol hele mit liv, er det sociale område ligeledes et område, jeg finder interessant og har haft direkte berøring med i adskillige henseende.

Derudover studerer jeg jura på 2. år på Københavns Universitet, hvortil jeg gik direkte efter endt gymnasial uddannelse på Espergærde Gymnasium.

Mine indlæg...

Køge-dom er tankevækkende
07-06-2013 08:00:00

Højesterets afgørelse d. 23. maj stadfæstede en afgørelse i landsretten om, at kommunens økonomi i et vist omfang kan ti...

Sociale sager til eftertanke
23-04-2013 08:30:00

Politiken har på det seneste skrevet adskillige artikler om en række klager på handicapområdet i København. Artikelserie...

Ny evaluering af kommunalreform er første skridt
21-03-2013 15:30:00

Først og fremmest vil jeg gerne kvittere for det store arbejde, der formodentlig ligger bag udarbejdelsen af evalueringe...

Sundhedsudgifter proportionalt med befolkningssundhed? Nej.
18-02-2013 11:03:00

Det velansete nyhedsmagasin The Economist havde for nyligt på deres hjemmeside en opgørelse over en række landes investe...

Valgår – vilje eller valgflæsk?
09-01-2013 08:00:00

Selv om det næsten kommer som en overraskelse for store dele af befolkningen, når der er kommunalvalg hvert fjerde år, s...

Halvgamle mænd i lokalpolitik – et problem?
27-11-2012 08:13:00

Med lige under et år til kommunalvalget er de fleste partiers vælgerforeninger fuldt i gang med at planlægge og afholde ...

16-års valgret?
29-10-2012 10:18:00

Siden valgretskommissionen sidste år offentliggjorde sine forslag, har der kun været sporadisk opmærksomhed herom. Med e...

Uddannelsesdebat - også i kommunerne
25-09-2012 07:30:00

I løbet af de næste måneder vil der på landsplan vil blive debatteret uddannelse i alle mulige sammenhæng, herunder folk...

OL i handicaptilgængelighed
30-08-2012 08:00:00

Under den netop overståede olympiade i London har jeg været så heldig at opleve legene, stemningen og sportsaktivitetern...

Jagten på de erhvervsaktive
24-05-2012 09:30:00

Danmark står over for en fælles problemstilling vedrørende demografi, hvor antallet af erhvervsaktive er stagnerende ell...

Høj faglighed for de svageste
17-04-2012 09:00:00

For et par uger siden præsenterede Danske Regioner et udspil om opgavefordelingen af det specialiserede social- og under...

Politikere i handicapråd har sin berettigelse
29-02-2012 08:39:00

Kirsten Jensen, borgmester i Hillerød, foreslog for få uger siden gennem en skrivelse til socialministeren, at politiker...

Saml fagligheden for borgernes bedste
02-02-2012 13:44:00

Først og fremmest takker jeg for invitationen til Frederiksberg fra kommunalpolitiker Tina González-Schelbeck i hendes b...

Flyt det specialiserede socialområde
13-01-2012 10:58:00

Formænd af Danske Regioner Bent Hansen og Carl Holst foreslog i starten af januar, at regionerne skal overtage dele af d...

Robotterne kommer…
06-12-2011 17:09:00

For et par uger siden fulgte mange kommunalpolitikere og embedsmænd en afgørelse Det Sociale Nævn vedrørende den såkaldt...

Differentieret brugerbetaling, hvorfor ikke?
16-11-2011 11:09:00

I sidste uge lagde, nyhedsbrevet Momentum udgivet af KL, op til en diskussion af aldersrabatter og brugerbetaling for de...

Giv gratis idræt til fattige børn
08-11-2011 08:15:00

Med rubrikken ”Dyr idræt udelukker fattige børn” kunne man d. 5. november i Politiken læse om sammenhængen mellem en fam...

Intro
01-11-2011 10:00:00

Mange taler om, at enten skal vi have en god og robust økonomi eller også skal der være et højere serviceniveau. Opfatte...

Skriv hvad du søger