Fællesskabet i centrum Knud Erik Hansen blogger om udfordringer og løsninger i det kommunale demokrati

Vigtigt med lokalaftaler om lærernes arbejdstid

Af Knud Erik Hansen, tirsdag den 9. april 2019 kl. 10.00

Kommissionen, der skal søge at finde en løsning på lærernes arbejdstid, er i fuld gang. Alle ved, at det ikke er en let opgave. Den er til gengæld vigtig. Sårene efter lockouten og lovindgrebet i 2013 er stadig åbent. 

Der lægges ikke skjul på, at indgåelse af lokale arbejdstidsaftaler rundt om i kommunerne er en stor støtte for kommissionens arbejde. Hvis mange af de centrale knaster løses lokalt, bliver vejen mod en central aftale lettere.

For et år siden tog jeg på den socialdemokratiske gruppes vegne initiativ til at foreslå økonomiudvalget i Faxe Kommune, at der blev igangsat forhandlinger om en lokalaftale med ”Lærerkredsen Vordingborg Faxe”. Der er blevet forhandlet siden kort før sommerferien, og økonomiudvalget kunne den 3. april godkende en aftale.

Aftalen løser nogle af de store problemer: det slås fast, at den enkelte medarbejder skal have mest mulig flexibilitet i sit arbejde, der er fastlagt en forberedelsesfaktor, der sættes et loft på 790 timer over den enkelte lærers undervisningstimetal, der skal etableres et styrket professionelt råderum for lærerne, der skal skabes tydelige rammer for det fælles skolevæsen, herunder for teamsamarbejde, opgaveoversigter, undervisning og forberedelse. Det slås samtidig fast, at der skal være attraktive forhold for nyuddannede og nyansatte lærere bl.a. i form af nedsat undervisningsforpligtelse på højst 25 timer om ugen.

Jeg håber, at denne aftale og aftaler i mange andre kommuner kan hjælpe kommissionen til at nå frem til forslag, der kan resultere i en overenskomst mellem KL og Danmarks Lærerforening ved næste overenskomstfornyelse.

Tilfredsheden i Faxe Kommune med den lokale aftale er i hvert fald foreløbig stor.

Skriv en kommentar
Svar på dette indlæg: Vigtigt med lokalaftaler om lærernes arbejdstid Felter med * skal udfyldes
 
Knud Erik Hansen

Knud Erik Hansen

Kommunalbestyrelsesmedlem

Knud Erik Hansen blogger om udfordringer og løsninger i det kommunale demokrati

Skriv hvad du søger