Kommunal udvikling – til gavn for borgerne Jonatan Schloss blogger om alt det, der skal til for at klæde kommunerne på til fremtidens udfordringer

En ny slags politiker står klar til at indtage byrådssalen - lad os hjælpe dem godt på vej

Af Jonatan Schloss, fredag den 24. september 2021 kl. 09.30

Enhver, der følger med i kommunalpolitik, ved, at det kan være langt mere dramatisk og spændende, end navnet umiddelbart antyder. Valgnætternes konstitueringsdramaer får jo i nogle kommuner både Shakespeares Macbeth og Machiavellis Fyrsten til at virke som regelrette tørvetrillere.

Valgnatten er dog ikke den eneste dramatiske begivenhed i kommunalpolitik. Følger du med i de lokale medier, kan du jævnligt læse om partihoppere, der er trætte af intern strid, og om politikere, der ikke stiller op igen på grund af dårligt samarbejde i byrådet. Forskellige varianter af #MeToo har vi også set i det kommunale landskab.

Parterapi i byrådssalen sikrer sundere samarbejde

Samarbejdsklimaet i byrådet er afgørende for de politiske resultater. Det politiske arbejde består grundlæggende i at træffe beslutninger, der sætter retning for kommunen. Ofte kræver det, at politikerne bøjer deres politiske holdninger og indgår kompromiser. Når samarbejdet i byrådet er båret af tillid, er denne øvelse nemmere (og sikkert også sjovere), end når byrådsarbejdet præges af mistillid som følge af alt fra personligt nid og nag til krænkelser eller dårligt arbejdsmiljø.

I Komponent bistår vi byråd og borgmestre med processer, der styrker det gode samarbejde i byrådssalen. Vi hjælper med at opbygge de gode relationer og fastholde et godt og professionelt samarbejdsklima. Vi kommer med input til, hvordan kommunalpolitikere kommer til at opleve indflydelse og meningsfuldhed, også selvom de måske ikke fik borgmester- eller udvalgsformandsposten. Internt kalder vi det nogle gange for “parterapi i kommunalbestyrelsen,” for der er jo evidens for, at de par, der går i terapi, mens de stadig er på god fod, er dem, der bliver sammen længst.

Vi oplever, at kommunerne i stigende grad investerer i at skabe gode relationer mellem byrådets medlemmer. Men hvorfor er det overhovedet nødvendigt? Jeg tror, at en del af svaret ligger i, at en ny politikertype har indtaget byrådssalen, og at flere vil følge trop, når vi lige om lidt blænder op for kommunalvalget 2021.

Konkrete redskaber til den nye politikertype

Men hvad er det så, der kendetegner den nye type af politikere? De er ikke en homogen flok, men blandt deres kendetegn er, at de er mindre skolede end tidligere og ofte bliver valgt uden først at have haft lange karrierer i partierne. Mange af dem er mobiliseret af lokale enkeltsager, de går mindre op i regler og rammer, er meget aktive på de sociale medier, stiller spørgsmål ved det eksisterende (herunder forvaltningens rammer) og er optagede af at søge løsninger på de sager, der fik dem valgt.

Det kan naturligvis udfordre helhedstænkningen, men det kan også være en katalysator for at få ting til at ske. Den nye politikertype kalder på, at der skabes rum for dialog og fælles forståelse både mellem politikerne og i samspillet med forvaltningen. De nyvalgte – og nogle af de garvede politikere – kan samtidig have behov for at blive klædt på med konkrete redskaber til f.eks. at håndtere de sociale medier, ligesom de kan have brug for en generel introduktion til det politiske håndværk og hvilke balancer, der skal håndteres mellem f.eks. bestyrelsesrollen i forsyningsselskaber og rollen som byrådsmedlem.

Starten af den nye valgperiode er en oplagt anledning til at tage temaer som disse op, og i Komponent glæder vi os til samarbejdet med både forvaltningerne og de nyvalgte, engagerede politikere.

Komponent og KL udbyder en række aktiviteter, der understøtter dit virke som kommunalpolitiker, udvalgsformand eller borgmester. Se kataloget her >>

Skriv en kommentar
Svar på dette indlæg: En ny slags politiker står klar til at indtage byrådssalen - lad os hjælpe dem godt på vej Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger