Offentlige ledere – vi skal lede og samarbejde på tværs, fordi det er til gavn for borgerne Jette Runchel blogger om sit syn på offentlig ledelse anno 2020

Vi skal give vores dømmekraft et serviceeftersyn

Af Jette Runchel , tirsdag den 22. december 2020 kl. 08.00

2020 lakker mod enden. Snart går vi en jul og et nytår i møde, der for de fleste af os ikke bliver, som højtiderne plejer at være. Det samme gør sig gældende for ledere i den offentlige sektor, der kan se tilbage på et år, der var alt andet end typisk. Coronakrise, sexismedebat, plejehjemssager, minksag og instrukskommission. Nogle af sagerne i 2020 handler om vigtigheden af offentlige lederes dømmekraft.

En vigtig ledelseskompetence

Men hvad ligger der i ordet dømmekraft? For mig er dømmekraft et betydningsfuldt redskab som offentlig leder. God dømmekraft skaber legitimitet. Den får sager til glide og sikrer ordentlighed i relationerne. Den guider os til, hvornår vi selv skal træde frem - og ikke mindst træde i baggrunden.

Men god dømmekraft er ikke nødvendigvis en kompetence, vi er født med som offentlige ledere. For mig er god dømmekraft noget, man kan være heldig at få med sig i sin socialisering. Men det er også noget, man lærer igennem erfaring og interaktion med ledelseskolleger og medarbejdere.

Så hvordan holder man sin gode dømmekraft i form? Er der nogle redskaber, man kan bruge? Og hvornår er det vigtigt, at vi er særligt opmærksomme på betydningen af vores dømmekraft? Det har jeg reflekteret lidt over i dette blogindlæg.

Spørg hvis du er i tvivl – og lyt

God dømmekraft kræver viden om alternative løsninger og handlemuligheder, så man træffer sin beslutning på et oplyst grundlag. Derfor er det afgørende, at vi som offentlige ledere er åbne. At vi tør spørge, hvis vi er i tvivl. Det kræver ydmyghed at kende sig selv så godt, at man også har modet til at vise sig sårbar som leder - og lytte. For mig handler det ikke om at gå med bøjet ryg eller stå med hatten i hånden, men at vise generøsitet og anerkende andres værd og mening.

Vi har brug for feedback fra vores ledelseskolleger for at sikre, at vores dømmekraft er i balance. Jeg spørger mine direktører, en betroet medarbejder eller en god ven til råds, hvis jeg er i tvivl om min vurdering af en sag: Hvad synes du, er den rigtige vej at gå?

Lær af dine fejl

God dømmekraft udvikles også af at have gjort noget forkert. At erfare, at jeg kunne have gjort det bedre. At jeg fx kun lyttede til den ene part i en konflikt – og at det fik betydning for udfaldet. Det er smertefuldt at tage fejl, men vi bliver klogere af vores erfaringer. Lederens opgave er at skabe psykologisk tryghed i organisationen, så alle ved, at det er okay, at der nogle gange sker fejl. Vi skal skabe en kultur, der tillader fejlene at komme frem. Derfor skal vi også selv kunne erkende vores fejl – og lære af dem.

Tag ansvar for og forstå din magtposition

God dømmekraft er dog ikke kun et spørgsmål om at handle på feedback og lære af fejl. Det er også et spørgsmål om selvindsigt – og anerkendelse af den magt, der ligger i ledelsestitlen. Når vi påtager os jobbet som leder, følger der en fordring med om at gå foran med det gode eksempel. Lederen skal forvalte sin magt ansvarligt, fordi den i sidste ende kan få stor betydning for andre.

Det giver dårlig dømmekraft ikke at se og forstå sin egen magtposition som leder. At andre handler over for én som resultat af rollen – ikke nødvendigvis fordi man er et fantastisk menneske, eller en dygtig leder, selv om man kunne ønske at det var sådan. Som leder er det derfor vigtigt at skelne mellem den måde, du får svar på, fordi du har lederkasketten på, og den måde, du får svar på, fordi du er Jette eller Peter. 

Det er god dømmekraft at gå tidligt hjem fra festen – både for ens egen skyld og for de andres skyld. At fritage andre for muligheden for at udvise dårlig dømmekraft og få fortalt én noget, som de fortryder om mandagen.

Hver dag træffer ledere i den offentlige sektor beslutninger, der gør en positiv forskel for samfundet. Når vi kommer ud over rutiner og dagligdags beslutninger, må vi trække ekstra på vores gode dømmekraft. For i de situationer er der ikke en regel eller en norm, der kan fortælle os, hvad der er det rigtige.

2020 har været et udfordrende år for den offentlige sektor. Jeg er blevet opmærksom på vigtigheden i at holde min dømmekraft skarp som topleder. Igennem mine egne og andres (af og til bitre) erfaringer har jeg også lært, at jeg ikke er alene. Den bedste måde at holde sin dømmekraft skarp på er at lade sig udfordre af andre og turde bede om hjælp. Og hvilken bedre anledning findes der til at række ud og skabe fællesskab i en tid med distance, end at have brug for råd og vejledning fra en kollega? Det vil jeg gøre en indsats for i 2021. Vil du være med til at give din dømmekraft et serviceeftersyn? 

God jul og godt nytår til jer alle sammen.

Skriv en kommentar
Svar på dette indlæg: Vi skal give vores dømmekraft et serviceeftersyn Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger