Offentlige ledere – vi skal lede og samarbejde på tværs, fordi det er til gavn for borgerne Jette Runchel blogger om sit syn på offentlig ledelse anno 2020

Vi skal give plads til at stille spørgsmål

Af Jette Runchel , fredag den 7. august 2020 kl. 10.00

De udfordringer vi skal håndtere som samfund er komplekse. Mange gange skal vi løse opgaver, der ikke har en tydelig løsning, og som måske også overskrider det handlerum, vi har som medarbejdere – eller som organisationer. Det er et vilkår som størstedelen af offentligt ansatte og organisationer må navigere i, og det er et vilkår, der blev meget tydeligt for de fleste under coronakrisen. Det, der også blev tydeligt, var den store indsats der blev gjort for, at vi kunne lykkes sammen. Der blev arbejdet på tværs, og i den ene ende styret stramt og markeret en tydelig retning – og i andre sammenhænge løsnet på styringen og skabt mere plads til nysgerrighed og nye løsninger.

Igennem de seneste måneder har jeg set, hvordan mange offentligt ansatte har løftet blikket fra deres egne ansvarsområder for at bidrage til det store fælles ansvar; at håndtere udbruddet af en virus, der potentielt kunne have lagt vores samfund ned og haft – endnu større – menneskelige og økonomiske omkostninger. Omkostninger vi har set i andre dele af verden, hvor virus bredte sig hurtigere og mere omfattende end her. Jeg tror, alvoren har været tydelig for os alle. De fleste af os sidder formentlig tilbage med en ydmyghed over for udfordringen – og over for de offentligt ansatte, der både bidrog til at løse den og til at sikre, at vores samfund kørte videre imens.

Udstik retning og giv plads til nysgerrighed

Det var med den følelse af ydmyghed, at jeg i foråret opfordrede en gruppe offentlige ledere til at dele deres vigtigste erfaringer fra krisen i en serie af artikler, så vi kan trække dem med ind i hverdagen, efterhånden som den begynder at melde sig igen.

Og jeg har været meget begejstret over fortællingerne om håndteringen af krisen – den store åbenhed og de mange spændende refleksioner, der er kommet ud af den lille artikelstafet. For her ligger afsættet for læring. Og her ligger afsættet for at blive dygtigere og bedre rustet næste gang, vi møder en stor udfordring.

Bidragyderne gør det alle meget tydeligt, hvor vigtigt det er, at vi er nysgerrige og hele tiden holder fokus på den samlede udfordring – og altså ikke kun den del, der vedrører vores eget ansvarsområde. Derfor er det også vigtigt, at vi sikrer rammer, der giver plads til nysgerrighed, og tid til at stille spørgsmål og finde de gode løsninger sammen. Det kan vi nemlig godt. Det vidste vi allerede inden krisen, og det er noget af det, der stod stadig tydeligere frem efterhånden, som vi arbejdede os igennem den. Som kommunaldirektør i Køge Kommune, Peter Frost, skriver i sit indlæg, så var det ”(…) en stor glæde at opleve den kæmpe tillid, som vores politikere udviste til kriseberedskabet og organisationen.” Det gav, som han skriver, ro til at løse opgaven på tværs af fagområder. Det er en tillid og en ro, vi godt selv kan arbejde for at bringe med videre. Både i forhold til selve opgaven, men også i forhold til de rammer, vi løser den under.

Tæt samarbejde på tværs og på distancen

Flere af bidragyderne til stafetten fortæller, hvordan deres rammer pludselig ændrede sig under krisen. Der var behov for at arbejde tæt sammen med nye samarbejdspartnere om helt nye arbejdsopgaver. Vicedirektør hos Region Hovedstadens Akutberedskab, Trine Mottlau, skriver blandt andet om, hvordan Akutberedskabet – der er en af regionens mindste virksomheder – måtte omstille sig til at varetage mange nye funktioner på meget kort tid. En krævende opgave, som kun kunne lykkes igennem et stærkt samarbejde på tværs af hospitalerne, regionens centre, kommuner og leverandører, der tilsammen udgør et godt og velfungerende sundhedsvæsen.

 

Bidragene viser også, at den formulering som blev brugt ofte (nogle mente for mange gange) under krisen ”nærmere på afstand” faktisk havde sin berettigelse. For som direktør i Styrelsen for IT og læring, Thomas Fredenslund, skriver i indlægget ”Fællesskab når vi er hver for sig”, så er han kommet tættere på sine kollegaer i Aarhus, ” (…), for de har været lige så tæt på mig på Skype som dem i København.”

 

Der er vigtige indsigter og erfaringer at hente i alle indlæggene fra artikelstafetten. Det vigtigste jeg fik med, var de offentlige lederes tydelige og fleksible mix af at sætte tydelig retning og samtidig sikre rum til at være nysgerrige og turde stille spørgsmål, så vi kan finde de gode løsninger sammen. For som centerdirektør Anne Skriver formulerer det, så kan vi ”flytte en supertanker på et splitsekund – når bare vi skubber i samme retning.”

Du kan læse alle indlæggene på Ledelsesugens hjemmeside.

Skriv en kommentar
Svar på dette indlæg: Vi skal give plads til at stille spørgsmål Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger