Offentlige ledere – vi skal lede og samarbejde på tværs, fordi det er til gavn for borgerne Jette Runchel blogger om sit syn på offentlig ledelse anno 2020

Vær den forandring, du ønsker at se – den grønne omstilling skal ledes med håb, visioner og en systematisk tilgang

Af Jette Runchel , mandag den 15. marts 2021 kl. 08.00

Det klare mål er sat: Der skal være 70 procents reduktion i CO2-udslippet i det lille kongerige. Selv om målet er skarpt og konkret, så er vi som ledere søgende i forhold til, HVORDAN vi skal nå målet. Hvilke samarbejder og partnerskaber skal skabes for at lykkes både ”på tværs” inden for den offentlige sektor og ”på tværs” af den offentlige sektor og den private sektor?

Klimaudfordringen stiller særlige krav til os som ledere i forhold til at finde svarene på, hvordan vi kan lykkes. Og vi skal lykkes. Det er fremtiden og de kommende generationers levevilkår, som er på spil.

Som ledelsesambassadør satte jeg i starten af året gang i en artikelstafet om ledelsesopgaven i forhold til at løse klimaudfordringen. Gode kolleger fra både kommunerne, regionerne og staten har bidraget med spændende perspektiver på, hvordan vi kan LEDE os igennem klimakrisen.

Når jeg læser på tværs af de mange skarpe indlæg, så er der særligt tre tematikker, jeg bliver optaget af.

Tag det første skridt ud i mellemrummene og inviter andre med

Der er brug for helhedsorienterede løsninger på tværs af grænser, niveauer og sektorer. Hvis vi skal løse opgaven med klimaudfordringerne, så er der behov for at forstyrre de måder, vi normalt arbejder på i det offentlige.

Det er en helt særlig opgave, som kalder på, at vi arbejder sammen på nye måder både indenrigs og udenrigs. Ofte er vi ikke særligt parate til at træde ud i de mellemrum, som skal binde indsatsen sammen mellem stat, regioner, kommuner, private virksomheder og borgerne, selv om der i den grad er brug for helhedsorienterede løsninger i en samfundsmæssigt vigtig sag som denne.

Der er brug for ledelse – og brug for, at nogen tager ansvaret for at tage det første skridt ud i mellemrummene og invitere de andre aktører med. Der er brug for fagklogskab og åbenhed over for, at ingen har svaret på det hele, men når vi bøjer os mod hinanden og samler vores viden og perspektiver, kan vi måske finde svar – sammen.

Gør klimaudfordringerne konkrete og tag dem med helt ind i hjertet af beslutningsprocesserne

Klimakrisen kan opleves abstrakt. Selv om udviklingen er alvorlig, og selv om nogle borgere allerede nu står i vand til anklerne på deres egne matrikler, så mærkes klimaforandringerne ikke konkret på samme måde som risikoen for at blive smittet med covid-19.

Hvis vi skal flytte klimakrisen fra at være en abstraktion til at være en udfordring tæt på, som vi SKAL forholde os til og finde svar på, så fordrer det evnen til at gøre den konkret. 

Hvis arbejdet med klimaudfordringerne skal få den nødvendige opmærksomhed, så kræver det politikere, ledere og medarbejdere, som tager klimaeffekterne helt ind i hjertet af beslutningsprocesserne; helt fra de store budgetforslag om store anlægsprojekter til de konkrete indkøb af medicin bør der ske en vurdering af klimapåvirkningen som afsæt for at vælge den ene løsning frem for den anden.

Lev værdierne – start omstillingen i det nære

Der venter os en mærkbar grøn omstilling af vores samfund i den nærmeste fremtid. En række klimapolitiske tiltag vil blive iværksat. Imidlertid kalder klimakrisen også på omstilling i det nære – det, vi som ledere selv kan påvirke allerede fra i dag – hvis vi ser på vores vaner og gentænker dem.

Håndtering af klimakrisen må ikke blive blot endnu en opgave i porteføljen. Derimod skal vi som ledere bringe klimaet helt ind i de daglige overvejelser og valg af løsninger. Og det er en særlig opgave, som kun kan løses, når vi arbejder sammen med andre på nye måder.

At få omstillingen helt ind i det nære kræver en engageret ledelse, som selv lever værdierne. Klimabevidstheden skal integreres i ledelsesopgaven – også selv om det er en indsats, som måske først kommer til at gøre en forskel på meget langt sigt og for de kommende generationer.

Omstillingen fordrer for mig at se et personligt og værdibaseret lederskab, og det kræver vedholdenhed.

De tre tematikker set fra mit perspektiv

I 2006 blev jeg ansat som børne- og undervisningsdirektør i Albertslund Kommune. En af mine første opgaver var at sikre, at kommunens folkeskoler og klubber kunne miljøcertificeres gennem ekstern revision. Det var de sidste institutioner på rejsen mod en fuldt miljøcertificeret kommune.

Projektet lykkedes. Og det gjorde det, fordi der var et enormt politisk ejerskab. Det gjorde det, fordi der blev lavet konkrete planer for, hvordan det kunne lykkes. Det gjorde det, fordi lederne og medarbejderne tog ejerskab for planerne. Og det gjorde det, fordi det gav mening – også for forældre og borgere i kommunen i øvrigt.

Der var ikke nogen, som satte spørgsmålstegn ved, hvorfor dagtilbudslederen prioriterede at bruge tid på at udvikle lokale miljømål og miljøindsatser og integrere det i det pædagogiske arbejde, for det gav mening, at vi passede på miljøet.

Værdibaseret lederskab, ihærdighed og vedholdenhed har været afgørende hos os

I dag er miljøarbejdet integreret i ledelsesopgaven i Albertslund Kommune – ikke mindst fordi også medarbejderne er stærke bærere af miljøbevidstheden. Men det har krævet ledelse, ihærdighed, systematik og uddannelse, og det har krævet vedholdenhed.

Fra den første græsrodsinstitution tog de første skridt mod en miljøcertificering til alle kommunens institutioner var certificeret, og miljøbevidstheden integreret i arbejdet, gik der mere end 30 år. Og det lykkedes kun, fordi der var en systematik, fordi der var mange, der holdt fast – mange, der bevægede sig ud i mellemrummene og fandt nye samarbejdsmåder og skabte nye vaner sammen.

Klimakrisen kalder på den samme ihærdige og vedholdende indsats, for at klimabevidstheden kan integreres i vores tilgange, valg og vaner på alle niveauer. Og det kræver i den grad ledelse – dedikeret ledelse.

Den grønne omstilling skal ledes med håb, visioner og en systematisk tilgang.

Dette blev mit sidste blogindlæg som ledelsesambassadør

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige TAK for alle de gode samtaler, som jeg har fået mulighed for at deltage i – det har været en fantastisk tid. Og jeg har i hvert fald fået skærpet min egen ledelsesbevidsthed og håber ydmygt, at jeg har været med til at skubbe til andres.

Skriv en kommentar
Svar på dette indlæg: Vær den forandring, du ønsker at se – den grønne omstilling skal ledes med håb, visioner og en systematisk tilgang Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger