Offentlige ledere – vi skal lede og samarbejde på tværs, fordi det er til gavn for borgerne Jette Runchel blogger om sit syn på offentlig ledelse anno 2020

Fællesoffentlig ledelse – et forfriskende nyt ord, toplederne i den offentlige sektor bør tage til sig

Af Jette Runchel , torsdag den 17. september 2020 kl. 10.37

Livet i den offentlige sektor er fyldt med udfordrende opgaver, som kalder på tværoffentligt og tværfagligt samarbejde. Men det sker ikke af sig selv.

Ansvaret for fællesskabet

Pilen peger på os topledere. Ansvaret er vores. Vi har vidst det længe, men det er svært at komme i gang: Fordi vi bliver målt og vejet på, hvordan vi lykkes hver for sig. Fordi udfordringerne er store og overvældende. Men store, tværgående problematikker som klimaet, corona, trængselsproblematikker og sundhed giver udfordringer, vi er nødt til at løse nu – og løse sammen. Og det er os, der har bolden. Og det er nu, vi skal handle.

Et nyt ord – som det retfærdigvis også skal siges har lidt genbrug over sig – syner måske ikke af så meget. Men for mig var har det været inspirerende at trække netop den ramme og det begreb frem i samtalen om tværgående ledelse. Og af og til kan det hjælpe at tale om tingene på en anden måde, for at kunne se tingene på en anden måde og undgå vante positioner.

I et forskerbidrag – til udviklingen af kompetenceprofiler for topchefer i staten – fremhæver Carsten Greve behovet for at kunne indgå i fællesoffentlig ledelse. Det er netop en måde at tale om at lede på tværs på, som er meget inkluderende og favner, at det også kan være stort. Der er brug for, at det offentlige Danmark er fælles om at lede i samme retning. Og fællesoffentlig ledelse udelukker ikke de private aktører – tværtimod.

Nyt ord – nye muligheder

Begrebet fællesoffentlig ledelse kan være en måde at se på samarbejdet om de store, udfordrende problemstillinger, hvor vi på tværs af samfundet og den offentlige sektor er nødt til at samarbejde – fordi vi alle er involverede. Klimaforandringerne er et problem for os alle. Corona kender ingen sektorgrænser. Det er her, hvor det er helt afgørende, at vi ser op fra vores egne skriveborde og ser ud.

En samtale om fællesoffentlig ledelse kan også åbne op for nye måder at lede på – i partnerskaber og mere netværksbaseret. En samtale om modet til og nødvendigheden af at slippe lidt af egenkontrollen og autoriteten på egen bane for at bøje sig mod det fælles projekt og det fælles bedste.

Og det er en af udfordringerne i at løse de store tværgående opgaver – hvilken autoritet har jeg ude i det fællesoffentlige rum? Er der én som har det endelige ord? Hvornår træder jeg frem, og hvornår træder jeg tilbage eller til siden? Det er i hvert fald sikkert, at der er brug for at opbygge tillidsbaserede relationer til og med de aktører, som det er nødvendigt at samarbejde med for at kunne løse opgaven.

Fælles om at løse problemerne

Et nyt begreb om vigtigheden af fællesoffentlig ledelse kalder på topledere, der tør være udadvendte og proaktive. Vi skal turde se udfordringen, turde handle uden tøven, og samtidig have så meget ydmyghed med os, at vi ved, at vi kan møde nogen undervejs, som er dygtigere eller skarpere til at løse opgaven, end vi er. Det kan også betyde, at vi skal prioritere at afsætte ressourcer til noget, vi ikke selv har fuld kontrol over og kan bestemme, hvor skal ende.

Den fælles forpligtelse

Men hvordan styrer vi så? Hvis det hele kører på tværs og bolden er givet fri? Partnerskaber på tværs af den offentlige sektor, netværk og fællesskab om offentlig ledelse skal selvfølgelig også holdes fast på nogle spilleregler for at fungere. Helt konkret tænker jeg, at vi skal lade os inspirere af konkurrencereglerne i den private sektor – og af nogle af alle de gode erfaringer, vi gør os i partnerskaber, som virker. Med andre ord: klare mål, spilleregler for god adfærd, spilleregler for hvem, der overtager projektet, hvis andre træder ud, spilleregler for brugen af de fælles ressourcer og spilleregler for, hvad man gør med de emner, man IKKE er i stand til at løse.

At føle sig forpligtet ind i det fællesoffentlige lederskab er en fordring til alle os topledere i det offentlige – og fordringen gælder også en tilsvarende åbenhed overfor de private aktører. Der er rigtig meget, vi allerede kan. Noget skal vi sikre os politisk mandat til at arbejde videre med. Men forpligtelsen til at være en del af det fællesoffentlige lederskab – den er vores.

Skriv en kommentar
Svar på dette indlæg: Fællesoffentlig ledelse – et forfriskende nyt ord, toplederne i den offentlige sektor bør tage til sig Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger