Offentlige ledere – vi skal lede og samarbejde på tværs, fordi det er til gavn for borgerne Jette Runchel blogger om sit syn på offentlig ledelse anno 2020

Jette Runchel

Ambassadør for offentlig Ledelse 2020 og kommunaldirektør i Albertslund Kommune

Offentlige lederes fornemmeste opgave er at sikre, at deres medarbejdere og organisation er i stand til at skabe de bedste løsninger for og sammen med borgerne. En offentlig leder har til opgave at skabe rammerne for sammenhæng og helhed omkring borgerne, så borgerne møder et system, der taler sammen og arbejder på tværs om at finde de bedste løsninger. Når ledere, medarbejdere og politikere samarbejder om opgaveløsningen, så oplever borgerne, at velfærdssamfundet virker. God offentlig ledelse handler ikke om at vide det hele eller om at stå for løsningen selv, men om at være nysgerrig på andres viden, søge hjælp og krydse både fag- og sektorgrænser. God ledelse handler om at oversætte, omsætte og skabe mening i krydsfeltet mellem politik og faglighed, så de politiske beslutninger bliver forvandlet til gode faglige løsninger til gavn for borgerne og for samfundet. Jeg blogger om mine refleksioner og erfaringer som leder, samt om alle de gode eksempler, der er rundt om i landet på dygtig offentlig ledelse.

Jette Runchel er udnævnt som ambassadør for offentlige ledelse i 2020 af regeringen, KL og Danske Regioner. Hun blogger om sit syn på offentlig ledelse anno 2020 og sætter bl.a. fokus på hvordan ledere lykkes med at skabe værdi for borgerne, hvordan ledere skaber mening og forståelse i krydsfeltet mellem politik og faglighed, når politiske beslutninger skal implementeres, hvordan ledere samarbejder i ledelseskæden og på tværs af organisationer. Jette er uddannet cand.phil. fra Københavns Universitet og Master i Public Policy og besidder mange års erfaring som leder i den offentlige sektor. Udover at være ambassadør for offentlig ledelse er Jette Kommunaldirektør i Albertslund Kommune.

Mine indlæg...

Fællesoffentlig ledelse – et forfriskende nyt ord, toplederne i den offentlige sektor bør tage til sig
17-09-2020 10:37:00

Livet i den offentlige sektor er fyldt med udfordrende opgaver, som kalder på tværoffentligt og tværfagligt samarbejde. ...

Vi skal give plads til at stille spørgsmål
07-08-2020 10:00:00

De udfordringer vi skal håndtere som samfund er komplekse. Mange gange skal vi løse opgaver, der ikke har en tydelig løs...

At lede med ydmyghed - sammen og på tværs
12-06-2020 08:30:00

Ydmyghed rummer stor generøsitet Når man er vokset op på landet, som jeg er, i et lille lokalsamfund, hvor alle i bund ...

Ledelse efter coronakrisen: Bring mod, tillidsfuldt samarbejde og handlekraft med ind i en ny hverdag
18-05-2020 11:30:00

Offentlige ledere og politikere har udvist mod, handlekraft og tillidsfuldt samarbejde under krisen, og det skal vi brin...

Skriv hvad du søger