NB – Nygård bemærker Jesper Nygård blogger om det byggede miljø, filantropien og foreningsdanmark

Skolerne har stadig ondt i indeklimaet

Af Jesper Nygård, tirsdag den 21. marts 2017 kl. 07.00

Her i det kolde nord bruger vi en god del af vores vågne timer indenfor. Derfor er det afgørende, at indeklimaet er godt. Et dårligt indeklima kan nemlig på den korte bane føre til dårlig indlæringsevne og trivsel på arbejdspladser og i institutioner, og i værste tilfælde er det endda skadeligt for sundheden.

I Realdania har vi derfor fokus på indeklimaet, og i indsatsområdet ”Børnenes Indeklima” har vi fokus på de steder, hvor børnene møder indeklimaet, uanset om det er i institutionen, i børneværelset eller i klasseværelset. Derfor har vi netop færdiggjort en undersøgelse om indeklimaet i skolerne.

Indeklimaet i de danske klasseværelser har det ikke godt. Det er i og for sig ingen nyhed, for også i 2014 viste det såkaldte Masseeksperiment, at 60 procent af alle klasselokaler havde CO2-niveauer over de myndighedsanbefalede 1000 ppm.

Desværre viser den nye undersøgelse, som Realdania har igangsat og finansieret, at det siden da ikke er blevet bedre. Undersøgelsen, der er udført af DTU og Alexandra Instituttet, viser tværtimod, at indeklimaet i klasselokalerne er mindst lige så ringe, som det var for tre år siden. Ni ud af ti klasselokaler har på et tidspunkt i løbet af dagen et for højt CO2-niveau.

Faktisk er der i perioden fra 2007-2014 brugt 18 mia. kr. på renovering og opførelse af folkeskolebygninger. Men kommunerne skal prioritere, og derfor er pengene først og fremmest brugt på at energirenovere og ombygge, hvilket ikke har løst de store indeklimaudfordringer, der er i klasseværelserne.

Det giver ikke mening at pege fingre og gøre det til en kamp mellem energirenovering og indeklima. For begge dele er vigtige og nødvendige. Vi kan ikke have skoler, hvor varmen fosser ud, men vi kan på den anden side heller ikke have klasselokaler, hvor CO2-koncentrationen er så høj, at eleverne ikke kan koncentrere sig, eller hvor de kan risikerer at blive syge. I stedet skal vi sikre, at indeklimaet tænkes med, når der fremover renoveres skoler.

Samtidig er der faktisk noget, man kan gøre her og nu for at give børnene en bedre hverdag i skolen. Undersøgelsen peger på små adfærdsændringer som mere udluftning, små afbræk i undervisningen og at man forlader klasselokalerne i pauserne. Eksperimenter fra skoler i Aarhus viser, at det har en effekt og kan være skridt på vejen, hvis adfærdsændringerne er enkle og giver mening både for eleverne og undervisningen.

Det handler i sidste ende om sundhed. Danske skolebørn skal sidde i sunde lokaler, når de er i skole. Ansvaret er vi fælles om, både som politikere, skoleledere, lærere, forældre og elever. 

Politikerne kan sikre, at der i fremadrettede renoveringer og opførelser af skolebygningerne også indtænkes indeklima. Skolelederne og lærerne kan involvere eleverne aktivt i at finde løsninger på, hvordan man fælles skaber et godt indeklima på den enkelte skole og i det enkelte klasseværelse. Forældrene kan skabe gode vaner ved, at børnene allerede som små lærer, at eksempelvis udluftning af børneværelset er en naturlig del af hverdagen. 

Med baggrund i rapporten vil vi indlede samtaler med myndigheder, kommuner og skoler for at afdække, hvad vi i fællesskab kan gøre for at forbedre indeklimaet i skolerne. Det er et arbejde, som jeg ser frem til. I det hele taget vil vi i Realdania lade undersøgelsens konklusioner indgå som en del af grundlaget for fremtidige indsatser indenfor initiativet ’Børnenes Indeklima’.

Læs rapporten her.

Skriv en kommentar
Svar på dette indlæg: Skolerne har stadig ondt i indeklimaet Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger