NB – Nygård bemærker Jesper Nygård blogger om det byggede miljø, filantropien og foreningsdanmark

RENOVER prisen hylder Danmarks bedste renovering

Af Jesper Nygård, onsdag den 8. oktober 2014 kl. 09.00

På Als ligger Diamanten, en gammel sportshal, som er renoveret efter alle kunstens regler, og som nu kan smykke sig med titlen ”Danmarks bedste renovering 2014”. Det blev slået fast, da Grundejernes Investeringsfond (GI) og Realdania for kort tid siden og for andet år i træk uddelte RENOVER prisen. 

RENOVER prisen handler om at fejre, når nogen har gjort et virkelig godt stykke renoveringsarbejde. Samtidig kan vi være med til at tydeliggøre hvor vigtigt renovering af boliger og bygninger er.

50 % af omsætningen i bygge- og anlægsbranchen 
Hvad skal vi med en renoveringspris, kunne nogen måske finde på at spørge? Og svaret er ligetil, for vores bygninger er centrale for vores liv. Vi bor i dem, går i skole, arbejder, nyder kultur- og idrætsliv og slapper af i dem. 

Og at de økonomiske udgifter til renovering er enorme, bliver ofte overset. Selvom renovering fylder over 50 % af omsætningen i bygge- og anlægsbranchen og beskæftiger mere end 100.000 personer. Derfor er renovering af vores bygninger meget centralt for vores livskvalitet, udfoldelsesmuligheder og økonomi – og det glemmer vi nemt. 

Tiltrængt glamour
Sammen med Grundejernes Investeringsfond (GI) har vi i Realdania derfor set et behov for at hive renovering frem i rækkerne. Sådan at renoveringskvaliteterne og branchens betydning bliver synlige for alle. Når man som jeg gennem mange år har været en del af det byggede miljø, er der noget, der springer i øjnene, nemlig at det stort set kun er stjernearkitekterne til store, nye byggerier, der får opmærksomheden. Til nød, særligt hvis det er en bro, kan der dog også falde lidt af til ingeniørerne. Og det er super godt, at de får ros og hæder.

Men renoveringsindsatsen og holdet bag disse er ofte helt overset. Og det selv om renoveringsfolket står og vifter med murerske, arkitektoniske visioner og en vigtig indsats for f.eks. bedre indeklima, lavere energiforbrug eller større bæredygtighed, så har de hidtil ikke fået den berettigede anerkendelse. Det er synd, for dermed bliver kvaliteten af deres arbejde også skjult. Og vigtigheden af kvaliteten ikke mindst.

Det er baggrunden for stiftelsen af RENOVER prisen. Den skal skabe et tiltrængt stjernedrys over renovering – på linje med de adskillige priser, der allerede findes til hyldest af arkitektur og ingeniørarbejde. Vi tror på, at vi, når vi får sat ord på anerkendelsen – og sætter renoveringsopgaven i centrum – kan vise, hvor vigtig området er. 

For der findes mere end 2,5 mio. bygninger rundt om i Danmark. De repræsenterer en værdi på 3.900 mia. kroner, hvilket er to gange Danmarks samlede BNP. Og den værdi skal sikres og udbygges ved at renovere godt og fornuftigt. 

Bæredygtighed er fremtiden - også i renoveringssektoren
Allerede nu – og endnu mere i årene frem – er evnen og viljen til at skabe en miljømæssig bæredygtig byggesektor alfa og omega. Og hvordan vi renoverer, har stor betydning for, om vi f.eks. kan opfylde den nationale målsætning om et CO2-neutralt samfund. 

Ca. 40 pct. af Danmarks energiforbrug finder således sted i landets eksisterende bygninger. Og bæredygtighed handler ikke kun om energiforbrug. Byggematerialerne i renoveringsprojektet skal være fremstillet forsvarligt, have en lang levetid og så vidt som muligt kunne genbruges. 

I høj grad en kommunal opgave
Det er den slags viden, RENOVER prisen sætter fokus på. Til gavn ikke mindst for kommunerne, der står for en stor del af den renoveringsindsats, der finder sted rundt om i Danmark. 

Nybyggeriet udgør aktuelt en ret lille del af den samlede bygningsmasse om året. Så hvis man virkelig vil gøre noget i forhold til energiforbruget i bygningsmassen og nedbringelse af CO2-udledningen, så siger det sig selv, at det er i den eksisterende bygningsmasse via renovering, man bør gøre en særlig indsats. 

Det er vigtigt, at vi bliver dygtigere til renovering - og derfor er det vigtig, at vi hylder dem, der allerede kan det. Såvel håndværkerne, arkitekterne, bygherrerne og ingeniørerne. Altså hele teamet. RENOVER prisen gives til hele teamet, fordi en vellykket renovering er resultatet af hele teamets indsats.

Læs mere på RENOVER prisens hjemmeside –  www.renover.dk 

Skriv en kommentar
Svar på dette indlæg: RENOVER prisen hylder Danmarks bedste renovering Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger