NB – Nygård bemærker Jesper Nygård blogger om det byggede miljø, filantropien og foreningsdanmark

Pligten til at blande sig

Af Jesper Nygård, onsdag den 11. maj 2016 kl. 08.00

”Tak fordi du blander dig”. 

Den sætning skulle vi måske alle sammen blive bedre til at kvittere med. Det gælder både internt på arbejdspladsen, eller når vi har projekter med eksterne samarbejdspartnere. Vi kender det nok alle sammen. En kollega eller ekstern samarbejdspartner kommer med forslag og gode råd – måske endda uden at være spurgt.

Det kan være besværligt, fordi det kommer på tværs af de planer, man selv har lagt. Men grundlæggende er det jo udtryk for interesse og engagement i projektet – og ofte bidrager indblandingen med viden. Det er derfor et aktivt bidrag, og ikke det benspænd, det måske i situationen føles som.

Filantropiske fonde og foreninger får ind imellem kritik for at blande sig for meget i de projekter, de støtter. Det oplever vi også i Realdania, og det er en helt fair debat at tage.

For Realdania er det vigtigste – uanset hvilket projekt vi taler om – at skabe mest mulig værdi for så mange som muligt.  Realdania er sat i verden for at skabe livskvalitet for alle gennem det byggede miljø. Derfor er vi optaget af, at det er de rigtige projekter, der bliver sat i gang, og at vi så vidt muligt får de bedste løsninger. 

Særligt i de store eller i de komplekse projekter, synes vi, at det er godt at så mange som muligt blander sig i processen med at finde frem til problemerne og de gode løsninger. Vi har som mål at bringe de rigtige parter sammen om bordet. Det kan være fra kommuner, stat, private virksomheder, organisationer og civilsamfund. Vi inviterer også ofte eksterne rådgivere med for at bidrage med viden, ideer og input. Kort sagt for at de skal blande sig i projektet.

Vi støtter også ofte en forundersøgelse, hvor vi får afklaret spørgsmål og usikkerhed. Ved de helt store indsatser bruger vi nogle gange såkaldte modningsprojekter. Her kan alle relevante parter mødes og drøfte, hvad problemer og løsninger kunne være. Målet er at få skåret tilgangen til, så det bliver så fokuseret som muligt i forhold til det problem, vi gerne vil medvirke til at løse – og dermed kan skabe den størst mulige effekt.

Det er også et mål for Realdania at skabe og dele ny viden og erfaringer inden for det byggede miljø. Vi har i mere end 15 år arbejdet filantropisk med dette område, og derfor har vores medarbejdere både en stor viden og en masse erfaringer. Hvis en frivillig forening søger penge til for eksempel et anlægsprojekt, så kan vi hjælpe dem med viden om, hvordan de kan gennemføre en så omfattende opgave. Vi synes, det er vigtigt at dele den viden.

Nogle af vores største indsatser udfører vi sammen med en række kommuner i Danmark. Det er ofte samarbejder, der stækker sig over flere år – ja, nogle gange årtier. I Christiansfeld har vi i en årrække arbejdet sammen med Brødremenigheden og først  Christiansfeld Kommune siden Kolding Kommune om restaurering og udvikling af den historiske bymidte, der i dag er på Unescos liste over Verdenskulturarv. I Ringkøbing er Realdania By & Byg sammen med kommunen i gang med at udvikle en helt ny bydel. Og på Læsø har vi gennem snart en del år samarbejdet med kommunen om forskelige projekter, der skal fastholde øen som attraktiv både som et sted at besøge og flytte til.

Og ja, kommuner over hele landet er formodentlig enige med mig i, at vi blander os. Heldigvis ser det ud til, at de fleste er tilfredse med vores tilgang. Vi gennemfører løbende anonyme evalueringer af, hvordan modtagerne af bevillinger opfatter samarbejdet. Her svarer 97 procent, at de er tilfredse eller meget tilfredse. 

Jeg oplever også i dagligdagen tilfredshed hos vores samarbejdspartnere og en stor forståelse for, at vi ikke gør det for at være irriterende. Men fordi vi er oprigtig interesserede og føler os forpligtede til at arbejde på de bedste løsninger. Realdania er ikke en forening, der bare sender en check. Vi ønsker at være i øjenhøjde – og derfor er vi partnere i projektet.

Der er dog også en række mindre bevillinger, hvor vi ikke blander os, udover at vi selvfølgelig vurderer om det ligger inden for vores filantropiske strategi. Det kan være udstillinger, små ildsjæleprojekter eller ph.d.-projekter. Og dem støtter vi faktisk rigtig mange af.

Men i de større projekter mener jeg, det er en dyd, at alle parter omkring bordet blander sig og bidrager med viden, ideer og synspunkter. Realdania arbejder problemdrevet – det vil sige, at de projekter, vi støtter, skal være med til at løse nogle klart definerede problemer i samfundet. Når vi for eksempel arbejder for at skabe en positiv udvikling i yderområderne, så er det ikke noget en enkelt part eller sektor kan løse alene. Det kræver samarbejde – også selvom processen måske bliver længere. 

For problemløsning er i vores optik en holdsport.

 

Skriv en kommentar
Svar på dette indlæg: Pligten til at blande sig Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger